Child pages
  • Kassasidor
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ekonomi > Inställningar > Kassasidor

En kassasida i BRP är en uppsättning av produkter m.m. som visas i kassan. En kassasida kan förutom produkter även innehålla produktgrupper och andra kassasidor. När man i kassan klickar på produkt inom kassasidan läggs produkten till kvittot. Om man klickar på en kassasida inom kassasidan byts kassasida och nya produkter etc. visas. Om man klickar på en produktgrupp visas produktlistan filtrerad på den valda produktgruppen. Från denna lista kan man sedan välja en produkt till kvittot.

För varje kassaenhet kan man koppla ett antal kassasidor. Dessa visas som flikar i kassan. Varje kassasida kan, som tidigare nämnts, även innehålla andra kassasidor för ytterligare navigerings möjligheter, dessa behöver inte vara kopplade till kassaenheten.

Skapa kassasidor

Gå till menyn Ekonomi > Inställningar > Kassasidor och skapa en ny sida. Förutom "Gruppering", "Namn" och "Färg" visas ett rutnät på 9*4 rutor.

Gruppering är bara ett namn för att underlätta för sidbyggaren om man har många olika sidor. T.ex. om två olika anläggningar vill ha en sida som heter Barmeny så kan man ange en gruppering för att skilja dom åt. Denna text syns bara när man bygger sidor och inte i kassan. På så vis slipper man använda sig av fula namn som Barmeny Sthlm och Barmeny Gbg.

Klickar man på en tom ruta visas en meny där man kan välja att lägga till en "Produkt", en "Grupp" eller en "Sida". När man lägger till en produkt har man möjlighet att välja flera produkter på en gång. Dessa läggs sedan i rutnätet med start på den valda rutan vidare över alla tomma rutor tills alla produkter är inplacerade eller tills sidan är full.

Klickar man på en ruta med innehåll visas menyn "Radera" eller "Infoga tom". Väljer man "Radera" plockas innehållet helt enkelt bort. Väljer man "Infoga tom" så flyttas alla knappar ner till en tom knapp påträffas. Skulle sidan vara full knuffas den sista bort.

Man kan även dra och släppa knappar för att flytta dom. Flyttar man en knapp till en knapp med innehåll byter dom plats.

Genom att klicka på "Sortera" flyttas alla knapparna så de ligger i en följd med start på första knappen och så sorteras dom i bokstavsordning.

Färgen på knappen bestäms från "Produkten", "Produktgruppen" respektive "Kassasidans" färg som definieras i respektive inställningsdialog. BRP behöver startas om för att ändring av färg på produkten ska visas på kassasidorna.

Man har även möjlighet att från produktdialogen (Produkter > Produkter, sök upp och öppna aktuell produkt) koppla en produkt till en eller flera sidor. När man gör detta läggs produkten på första lediga knapp.

(Klicka på bilden för att få den större)

Kassasidor per kassaenhet

Gå till Ekonomi > Inställningar > Kassaenheter, välj en kassa. Här kan man lägga till de kassasidor som ska visas som flikar i den kassan. Om en kassaenhet inte har någon kassasida visas produkterna i kassa efter hur de är grupperade i produktgrupper förutsatt att "Visa i kassamenyn" är markerat på produkten (det gamla sättet).

  • No labels