Child pages
  • Kassarapportlista
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ekonomi > Kassa > Kassarapporter

Listan visar alla slutgiltiga kassarapporter som skapats under valt datumintervall och vald kassa. Ni kan skapa preliminära kassarapporter under dagens lopp. Dessa visas inte i listan och påverkar inte den slutgiltiga kassarapporten. När en slutgiltig kassarapport skapats kan den aldrig raderas.

Slutgiltig (z-rapport)

Kassarapporter ska skapas varje kväll i samband med att kassan stängs, en kassarapport för varje kassa. Det här valet skapar en slutgiltig kassarapport som bekräftas med ditt lösenord (samma som du loggar in i systemet med. Lösenordet finns registrerat på personkortet). När en slutgiltig kassarapport skapats kan den aldrig ändras eller raderas. Den kan dock räknas om tills den blivit bekräftad.

Preliminär (x-rapport)

Den är i BRP en ögonblicksbild av hur en slutgiltig kassarapport skulle se ut om den skapades vid det aktuella tillfället. Du kan skapa preliminära kassarapporter under dagens lopp. Dessa visas inte i kassarapportslistan och påverkar inte den slutgiltiga kassarapporten. För att kunna skapa en preliminär kassarapport krävs rättigheten "Preliminär kassarapport" på användarens roll. Behovet av att kunna skapa preliminära kassarapporter finns bl.a. om man byter kassör under dagen. Kassan nollställs inte.

Räkna om

Denna funktion måste vara aktiverad av er, för mer information se Kassarapport - konfigurering. Använd denna funktion om den slutgiltiga rapporten hade en diff och kontantbeloppet ska justeras. Alla omräkningar sparas och antal omräkningar syns på rapporten.

Slå samman

Denna funktion måste vara aktiverad av er, för mer information se Kassarapport - konfigurering. Använd denna funktion för att skapa en sammanslagen rapport. När denna är aktiv så visar även kassarapportslistan en extra kolumn med information; Sammanslagning.

Bekräfta

Om "Bekräfta kassarapport" är aktiverat kan en slutgiltig kassarapport markeras och bekräftas med knappen "Bekräfta". Detta innebär att den inte kan räknas om. När kassören räknat och är klar med eventuella omräkningar så markerar han/hon kassarapporten som bekräftad och skriver ut den. Detta krävs också innan man kan exportera verifikat till t.ex. SIE.

Visa

Visar alla ingående transaktioner i rapporten samt information om rapporten så som skapatdatum, omslutning, antal återköp, antal omräkningar, antal lådöppningar, kommentarer samt omräkningslogg.

Rapport

Kassarapportsummering:
Tar ut en rapport som summerar de markerade kassarapporterna. Endast en utskrift, påverkar inte innehållet i kassarapporterna.

  • No labels