Child pages
 • Kassarapport - konfigurering
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konfigurering av kassarapporter (z-rapport)

Inställningar som påverkar kassarapporter:

 • Ekonomi > Inställningar > Betalsätt > "Använd vid kassaavstämning" - om ni vill använda ett konto för diff.
 • Ekonomi > Inställningar > Kassaenhet > "Gör flerdagskontroll vid kassaavslut" - när det finns kassarader under flera dygn som inte finns med på en kassarapport får man en fråga om man bara vill ta med raderna fram till ett visst datum.
 • Inställningar > Inställningar (Ekonomi)
  • "Tillåt omräkning av kassarapport" - om en slutgiltig kassarapport ska få räknas om. Om man nyttjar verifikatexport kan man inte räkna om efter att verifikatet har exporterats.
  • "Bekräfta kassarapport" - om en slutgiltig kassarapport ska kunna bekräftas. Detta får till följd att enbart bekräftade kassarapporter kan exporteras som verifikat.
  • "Aktivera sammanslagning av kassarapporter" om kassarapporter ska kunna slås samman.
  • Om man vill få kassarapporter skapade automatiskt kan detta ske på månads- eller dagbasis. Kan vara önskvärt för t.ex Internetkassa eller Administrativa kassor.
  • Aktivera "Lås ingående kassarapporter efter sammanslagning" för att automatiskt låsa alla ingående rapporter vid en sammanslagning.

Sammanställd kassarapport

Kontakta BRP:s support för aktivering av Inställningar > Schemaläggning > "Sammanslagning av dagskassarapporter".

Aktivering av Blind Kassarapport

Följande parametrar behöver aktiveras:

 • Ekonomi > Inställningar > Betalsätt > "Använd vid kassaavstämning" - gå in på de betalsätt som ska använda blind redovisning (vanligtvis bara "Kontant").

(Klicka på bilden för att få den större)

Ange om du vill ett konto för diff. Är denna funktion aktiverad behöver användaren rättigheten "Preliminär kassarapport" för att kunna skapa en preliminär kassarapport.

 • No labels