Child pages
 • Kapacitetstyper
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Produkter > Inställningar > Kapacitetstyper

Kapacitetstyp är ett alternativt sätt att på resursbehovet uppge ett urvalskriterie för vilka resurser som kan uppfylla resursbehovet, vilka produkter en resurs klarar av att utföra. Till skillnad från resurstyper kan en resurs ha flera kapacitetstyper samtidigt.

Det är endast meningsfullt att använda kapacitet för produkter där det ska gå att göra flera samtidiga tjänstebokningar på en resurs. Vissa resurser kan bokas av flera kunder samtidigt; exempelvis en sovsal som innehåller ett antal bäddar, eller en teatersalong som innehåller ett antal stolar. I dessa exempel skapar man först kapacitetstyperna "Bädd" och "Stol" för att sedan när sovsalen och teatersalongen läggs till som resurser ange att de innehåller ett visst antal av en viss kapacitetstyp. En bokning behöver inte använda kapaciteter för att kunna boka en resurs, däremot måste en resurs ha rätt kapacitet registrerad för att det ska gå att boka den med en produkt som nyttjar kapaciteter. Kapacitet är aldrig meningsfullt att använda på gruppaktiviteter då dessa hanterar sina platser på egen hand.

Kapacitetsbokningar på en resurs indikeras i bokningsvyn med en stapel som går från grön när det finns gott om plats kvar till rött när all kapacitet utnyttjats.

Skapa en kapacitetstyp

 1. Gå till Produkter > Inställningar > Kapacitetstyper
 2. Klicka på knappen "Ny"
 3. Ett nytt dialogfönster öppnas. Skriv in namnet på kapacitetstypen. Välj ett namn som tydligt beskriver dess innehåll eller syfte
 4. Klicka på "OK" för att godkänna registreringen eller klicka på "Avbryt" för att ångra registreringen

Observera att kapaciteten för kapacitetstypen registreras på respektive resurs.

Ändra namnet på en kapacitetstyp

 1. Gå till Produkter > Inställningar > Kapacitetstyper
 2. Markera aktuell kapacitetstyp och klicka på "Visa" alternativt dubbelklicka på den
 3. Ändra namnet
 4. Klicka på "OK" för att godkänna ändringen eller klicka på "Avbryt" för att ångra ändringen

Ta bort en kapacitetstyp

Det går inte att ta bort en kapacitetstyp som används på en resurs. Ta bort kapacitetstypen från resurserna innan kapacitetstypen tas bort.

 1. Gå till Produkter > Inställningar > Kapacitetstyper
 2. Markera aktuell kapacitetstyp och klicka på "Radera"
 3. Klicka på "OK" för att godkänna borttaget eller klicka på "Avbryt" för att ångra borttaget.

Konfigurera en Kapacitetstyp

 1. Skapa en kapacitetstyp (se ovan) 
 2. Sätt kapacitetstypen som du nyss skapade på den resurs (personal) som du vill ska kunna genomföra tjänsten (ex PT small group) med fler deltagare. (Produkter - resurser - dubbelklicka på den resurs som du vill sätta kapacitetstypen på - klicka på ny i rutan på kapacitetstyper och välj den kapacitetstyp du nyss skapade och välj också antal; ex 3 om du vill ha så många deltagare på tjänsten framöver) Gör detta med alla resurser som du vill ska kunna genomföra tjänsten PT small Group, även på de lokaler som du vill ska kunna husera tjänsten framöver. 
 3. Nu ska du gå till den tjänsten (PT small group) och där lägga in kapacitetstypen som du skapade. Under fliken resursbehov lägger du in de resurserna som du har satt kapacitetsbehovet på. (Klicka på Ny - Välj resurs "Personal" - Välj kapacitetstyp - Kryssa i "Kan dela resurs" om flera bokningar kan dela på en resurs - Välj vilka resurser som ska kunna genomföra tjänsten via produktetiketter eller produktkompetens). Gör samma sak gällande resursen lokal. 
 4. Nu kan du boka in tjänsten PT small Group i vyn. Tänk på att du inte kan boka in den som en gruppaktivitet, dvs du kan inte "förboka den" utan du måste boka in en deltagare på tjänsten för att den ska kunna ligga i vyn och att andra ska kunna boka den. 

 

 • No labels