Child pages
 • Inventeringsverktyg OPH-1004
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Denna modell har utgått och ersatts av Inventeringsverktyg OPH-3001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRP stödjer inläsande av inventeringsunderlag från inventeringsverktyget Opticon OPH1004.   

Beställning

Inventeringsverktyg Opticon OPH-1004 med dockningsstation och rätt kablage kan i skrivande stund beställas från BRP för 5990kr ex moms. Det går att beställa fler enheter (utan dockningsstation) vid behov. Skicka ett mail till support@brpsystems.se där du uppger antal enheter, leveransadress och fakturaadress.

Programmering av inventeringsverktyget innan första användning

 1. Hämta fil: Appload Setup.exe
 2. Hämta fil: scanner.hex
 3. Installera appload
 4. Anslut vaggan och verktyget med USB kabeln. Lägg undan den seriella kabeln, den behöver inte anslutas.
 5. Starta appload
 6. I Appload: Klicka på Settings -> Port -> Klicka på den porten vaggan är ansluten till.
 7. I Appload: Klicka på Settings -> IrDa Adapter/Cradle type -> Klicka på Litelink compatible.
 8. Leta fram filen scanner.hex. Klicka och dra in den i Appload fönstret. Nu programmeras enheten.
 9. Avsluta Appload

 

Installera mjukvara för att skapa csv-fil av inventerade produkter

 1. Hämta fil: SetupScanCom.exe
 2. Installera ScanCom

Konfigurera ScanComConfig

 1. Starta ScanComConfig

 2. Skapa en mapp på datorn, döp den förslagsvis till "inventering". Den här anger du i ScanCom i Sökvägar -> Utdatamapp.  

 3. Välj den comport som vaggan är ansluten till datorn i. Hastighet behöver man inte bry sig om. 

 4. Välj att Skiljetecken skall vara Semikolon.

 5. Avsluta ScanComConfig. Du kommer nu få ett meddelande om att "Om inte filnamn anges, kommer separata tidsstämplade filer att skapas! Vill du ha det så?" Här klickar du Ja, för det är precis så vi vill ha det.

Inventering 

 1. Starta ScanCom. Programmet körs inte synligt utan lägger sig bland programmen vid klockan på skrivbordet. OBS! Kör inte ScanCom samtidigt som Appload. Se alltså till att Appload är avslutat innan du startar ScanCom.
 2. Scanna produkter och mata in antal. När du har scannat är "1" förvalt. Här måste du trycka på "ENT" knappen på scannern även om du inte ändrar antalet. Detta måste göras efter varje produkt som är scannad.
 3. När du har scannat klart sätter du scannern i vaggan. Scannern kommer nu säga någonting i stil med läsning pågår. När displayen återgår till normalläge är det klart.
 4. När inventeringsinformationen förs över till filen raderas den från inventeringsverktyget. 

Inläsning av fil i BRP

Gör följande steg för att uppdatera lagersaldo efter att ha använt inventeringsverktyget:

Gå till Ekonomi -> Lager -> Importera från inventeringsverktyg

Bläddra dig fram till mappen du tidigare skapat. Välj filen som skapats av inventeringsverktyget.

Välj datum och rätt lager för importen. 

Information visas över antal produkter som kommer läsas in samt vilka streckkoder i filen som inte finns i lagret. Den här informationen kan man skriva ut.

Klicka "Ja" för att slutföra importen eller "Nej" om något inte stämmer.

Välj om du vill skriva ut en rapport över inventeringen. 

 

Övrig information

leaflet_oph1004.pdf

Inst. och användaranvisning.pdf

 
 

 • No labels