Child pages
 • Internetregistrering
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontaktregister > Inställningar > Internetregistrering

Här väljer du vilken information som efterfrågas vid registrering över Internet och senare kan ändras när kunden loggar in i internetbokningen. För namn, telefonnummer etc. kan man ange om informationen ska vara:

 • Obligatorisk
 • Om informationen kan ändras
  • Inaktiv (visas ej)
  • Visa / ändra (kan ändras av användaren)
  • Visa

Organisation

 

Förnamn

 

Efternamn

 

Gatuadress

 

Postnummer

 

Postort

 

E-postadress

 

Personnummer

 

Tele hem

 

Tele mobil

 

Tele arb

 

Lösenord

 

Vill du ha nyhetsbrev via E-post

 

Vill du ha nyhetsbrev via SMS

 

Vill du ha nyhetsbrev med posten

 

Kön

 

Tillåt synk.

Innebär att man tillåter att personuppgifter synkas över till externt träningssystem, t.ex. Technogyms Wellness System.

Tillåt synk. av aktiviteter

Tillåter att man synkar över information om inpasseringar och deltagande på gruppaktiviteter till externt träningssystem, t.ex. Technogyms Wellness System.

Det är även möjligt att ange en hjälptext som visas till höger om varje fält.

 • För standardfält konfigureras en språksträng för ett eller flera språk av BRP (localMessages eller inställningar > språksträngar)
 • För egendefinierade fält anges "Hjälptext langtag" som man sedan refererar till när språksträngen läggs in (som ovan)
 • No labels