Child pages
  • Internetbokningens systemkrav
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mjukvara

BRP använder sig av webbservern Apache Tomcat. Denna förutsätter att Java är installerat på datorn. Vi på BRP installerar både Java, Apache Tomcat och BRPs internetbokning.

Åtkomst till databasserver

Internetbokningen använder sig av samma databas som resten av BRP. Databasservern måste alltså vara åtkomlig från den dator som används som webserver.

Öppna port 80

För att internetbokningen ska vara åtkomlig utifrån måste port 80 öppnas för inkommande trafik. Denna kan sedan peka på en helt annan port på webservern. Låt oss på BRP veta vilken port som ska användas internt.

Adress att länka till

För att ni ska kunna länka till webbokningen bör ni ha en fast IP-adress. Har ni inte det kan ni använda er av dyndns.org eller liknande tjänster som skickar vidare besökare till den ip-adress ni använder för tillfället.

Uppgraderingar

För att vi på BRP ska ha möjlighet att underhålla internetbokningen, som måste uppgraderas i samband med att övriga systemet uppgraderas, behöver vi åtkomst till webservern.

  • No labels