Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Internetbokningen tillåter att kunderna registrerar sig, bokar produkter och betalar.

Generellt om internetbokning

Internetbokningens systemkrav
Internetregistrering
Bokningsvillkor
Abonnemangsvillkor
Träningsstatistik på Internet 
Dokument i internetbokningen 

Anpassning

Anpassning av internetbokningens färger och layout
BRP REST-API
BRP HTTP-API 

Webbyråer med BRP-kompetens

Bokning

Abonnemang via Internet
Arrangemangsbokning via Internet
Gruppaktivitetsbokning via Internet
Tjänstebokning via Internet
Varubokning via Internet
Värdekort via Internet
Direktlänk till produkt
Hitta id för anläggningar och produkter

Internetbetalning

Automatisk avbokning av övergivna bokningar

Internetbetalning - inställningar
Att betala via Internet
Återköp av internetbetalning
Fakturera internetbokningar
Visa och betala fakturor via Internet
Automatisk avbokning av övergivna bokningar

Inskrivningsstationer

Förenklad inskrivningsstation
Inskrivningsstation

Sverige

Jämförelse av kostnader för e-handel (extern länk)
Internetbetalning med Samport
Internetbetalning med DIBS
Internetbetalning SveaWebPay
Internetbetalning med Payson

Norge

Samport internetbetalningar Norge

Finland

I Finland har BRP stöd för DIBS.

Grails


Gruppaktivitetsschema
Anpassning av gogs stilmall

Kreditering av internetbetalningar

  • No labels