Child pages
 • Internetbetalningar
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lista internetbetalningar

BRP Online > Ekonomi > Internetbetalningar

För att kunna lista internetbetalningar krävs rättigheten "statistik, ekonomi". Saknar man rättigheten så finns inte alternativet synligt i menyn.

Sök transaktion

 1. Sök upp transaktionen via fältet nummer, person eller datumintervall. Har beställningen raderats går det endast att söka på kvittonummer eller transaktionsnummer.  
 2. Klicka på rad som motsvarar önskad transaktion för att se mer information och möjliga åtgärder (förnärvarande endast Kreditering).

Sökning kan ske på:

 • Kvitto-, transaktions- eller ordernummer
 • Namn, epost, kundnummer, kortnummer (kundens kortnummer i BRP)

Kreditering av internetbetalning

Detta kräver rättigheterna "statistik, ekonomi" samt "kreditering".
Kundens betalkort krediteras och en kreditfaktura skapas i BRP.

 1. Sök upp transaktion
  1. Sök upp transaktion enligt ovan.
 2. Välj vad som ska krediteras
  1. Välj de rader som ska krediteras.
  2. Klicka "Kreditera".
 3. Välj vad som ska avbokas
  1. Välj de rader som ska avbokas.
  2. Klicka "Avboka".
  3. Numret på kreditfakturan visas.

Bokningsregler

Om avbokningen bryter mot en bokningsregel kommer ett meddelande om detta visas och raden markeras med en varningstriangel.

Vanliga fel

 • Transaktionen är redan krediterad
 • Du har inte rättigheten kreditering
 • Transaktionen är inte en Svea Webpay-transaktion

Konteringsexempel

  

 

 • No labels