Child pages
  • Internetbetalning med DIBS
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DIBS hanterar betalningar med betalkort vid köp i internetbokningen.

Förberedelser

  1. Kontakta din bank och beställ ett "inlösenavtal för internethandel". Observera att detta inte är samma avtal som ni använder för vanliga kortköp. Låt dem veta att transaktionerna ska utföras av DIBS. Det kan ta några veckor innan detta är klart. Om ni ska låta kunderna köpa genom sina internetbanker, kontakta även samtliga banker som ni ska ha stöd för och teckna "inlösenavtal för direktbanksbetalning".
  2. Fyll i och skicka intresseanmälan till DIBS. DIBS har två typer av konton: DIBS Administration och DIBS Manager. Be uttryckligen om ett konto av typen DIBS Manager (även kallad DT). Om ett inlösenavtal är klart får ni instruktioner och kontouppgifter inom ett par dagar.
  3. Skicka kontouppgifterna till BRP.

DIBS priser för paketen är som följer (med reservation för prisändringar):
(Startavgift / Månad / Transaktion)
Start: 995 / 149 / 1,95 (Visa + Mastercard)
Bas: 1995 / 199 / 1,90 (Visa + Mastercard + Amex + Internetbank)

Priser i SEK exkl. moms

Observera att BRPs tid för konfiguration av tjänsten debiteras enligt avtal. Kontakta oss för mer information.

Kassarapporter

Köp över Internet hamnar i en kassarapport, precis som med köp i vanliga kassor. Kassarapporterna ska skapas regelbundet även för internetkassan under Ekonomi > Kassa > Kassarapporter

  • No labels