Child pages
  • Inpasseringstyper
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inpasseringstyper används endast i statistiksyfte.

Konfigurering

  • Produkter > Inställningar > Inpasseringstyper, lägg till de typer ni tror att ni kommer behöva. Det går att lägga till och ta bort typer efter hand.
  • Produkter > Produkter, det går att ställa in inpasseringstyper på abonnemangs-/entréprodukter, på respektive flik.
  • För att det ska bli en inpassering vid försäljning av en entré-produkt, så måste man ange en port i klientinställningarna, kontakta BRP:s support som kopplar den till en läsare med inpasseringsrättigheter, brp.entrySale.port=exempelport.

Statistik

Statistik > Besök > Besöksstatistik per typ.

Statistiken redovisar antal inpasseringar per dag och typ. Den tas ut per månad och går att filtrera på affärsenhet, kortläsare och inpasseringstyp.

(Klicka på bilden för att få den större)

Inpasseringstyper för kiosk

Det finns möjlighet att lägga till knappar i kiosken som markerar kundens inpassering med en viss typ. Om man t.ex. använder kiosken till inpassering även för de som tränar i gymmet och badar kan man ha inpasseringstyper som heter "Gym" respektive "Bad" för att få med dessa på rätt sätt i statistiken. Knapparna visas bara i kiosken om kunden har minst en av rättigheterna som krävs för att få använda dem.

Kvitto på inpassering.

Inställningar > Inställningar (Utskriftsmallar) > "Inpasseringskvitto"

OBS! Denna inställning styr inpasseringskvittots utseende och bör bara ändras i samråd med BRP.

  • No labels