Child pages
 • Inpasseringskort
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om ni har kort sedan tidigare, utgå alltid från dem. Skicka leverantören ett kort och be dem fortsätta i samma serie. Om ni inte har använt kort men vill börja med det kommer här några råd.

Magnetkort

 • Inte lämpade för läsning utomhus
 • Billiga - några kronor för ett kort

Ett magnetkort innehåller tre spår, och normalt använder man bara ett av dessa. Om ni inte tidigare beställt kort och kommer att börja med det nu, använd spår två på kortet eftersom det är det spår magnetkortsläsare vanligtvis läser.

Vilken information ska kortet innehålla?

 1. Ett prefix, vilket gör att kortnumren inte krockar med andra serier om anläggningen skulle slås ihop med en annan anläggning som redan använder magnetkort
 2. Ett löpnummer som gör varje kort unikt. Längden på detta nummer avgör ni utifrån hur många kunder ni tror att ni kommer att få
 3. Ett nummer som trycks på kortet (frivilligt) så att kunderna kan använda det för att logga in på internetbokningen eller att uppge om de ringer anläggningen i ett ärende. Detta nummer får inte vara för långt.

Exempel:
Vi räknar med att aldrig få fler än 99999999 kunder
Magnetremsa: 664910000342 (där 6649 är det prefix vi valt för anläggningen och 10000342 är kundens nummer)
Tryckt: 1000 0342

Prefixet kommer ni aldrig att se. Det strippas bort vid läsning, så 10000342 är det nummer som kommer att vara registrerat i BRP.

Om ni har kort sedan tidigare, fortsätt i samma serie.

Vi kan hjälpa er med tipa på leverantörer samt genom att se över beställningen så att korten fungerar med BRP.

Streckkodskort

 • Inte lämpade för läsning utomhus
 • Billiga - några kronor för ett kort

Vi kan hjälpa er med tipa på leverantörer samt genom att se över beställningen så att korten fungerar med BRP.

Att tänka på:
Använd ett prefix, vilket gör att kortnumren inte krockar med andra anläggningars kort. Exempelvis de fyra sista siffrorna i ert organisationsnummer.
Använd CODE128 för streckkoden om ingen annan standard använts tidigare
Stor och lättavläst streckkod
Löpnummer som gör varje kort unikt. Längden på detta nummer avgör ni utifrån hur många kunder ni tror att ni kommer att få.
Börja inte nummerserien på 0 utan på exempel 10000000 (för åttasiffrig löpnummerserie) så ni slipper inledande nollor.
Det kan vara bra att även trycka löpnumret (utan prefix) med vanliga siffror så att kunderna känner till sitt kortnummer. 
För att göra det tryckta kortnumret mer lättläst, dela in det i grupper, exempelvis 1234 5678 för en åttasiffrig löpnummerserie. 

Om ni har kort sedan tidigare, fortsätt i samma serie och med samma standard.

Tänk på att placera streckkoden så att den kan läsas av en slotläsare där man drar kortet. Se till att en punkt 12,5mm från kortets långsida hamnar mitt i streckkoden.

Exempel:
Vi räknar med att aldrig få fler än 99999999 kunder
Streckkod: 664910000342 (där 6649 är det prefix vi valt för anläggningen och 10000342 är kundens nummer)
Tryckt: 1000 0342

Stäm alltid av med BRP innan slutgiltig beställning!

RFID-kort

 • Finns som kort, brickor, eller inbakade i Wellnessnycklar
 • Lämpliga för läsning utomhus
 • Kostar i regel runt 30 kr per kort

Olika standarder:

 • Mifare (vanligast idag)
 • EM
 • Legic

Vi kan hjälpa er med tipa på leverantörer samt genom att se över beställningen så att korten fungerar med BRP.

 • No labels