Child pages
  • Inpassering arrangemang
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deltagare på ett arrangemang kan passera in medan det pågår om inpassering är aktiverat på arrangemangsprodukten. Det finns även möjlighet att ha ett sällskap (t ex att en förälder följer med sitt barn). Inpassering kan enbart ske på den anläggning där arrangemanget äger rum.

Begränsningar: Man måste passera in i läsare kopplad direkt till BRP. Externa Inpasseringssystem kommer inte kunna släppa in personen.

Ställ in arrangemangsprodukten för inpassering

Görs under fliken Arrangemang på produkten. Det finns två olika sätt att göra detta på: "Inpassering från arrangemangets start- till slutdag" och "Inpassering enligt beställningens tjänstebokningar".

Inpassering från arrangemangets start- till slutdag

Tillåter deltagare och sällskap att passera in under tidsperioden som arrangemanget pågår med kontroll mot vald inpasseringsrättighet.

Inpassering enligt beställningens tjänstebokningar

Tillåter deltagare och sällskap enbart att passera in under pågående tjänstebokningar kopplade till arrangemanget, sker med kontroll mot vald inpasseringsrättighet.

Det är även möjligt att tillåta passering en viss tid innan tjänstebokningens start och efter tjänstebokningens slut. Om inget värde anges på Minuter före och efter så kommer noll minuter att användas.

Inpasseringsrättighet

En inpasseringsrättighet ska alltid väljas när man använder inpassering på arrangemang.

Inpasseringstyper

Används för statistikändamål. Bestämmer vilka inpasseringstyper som ska sättas på inpasseringar för deltagare respektive sällskap. 

Tilldela kortnummer till deltagare och sällskap

På ett arrangemangs deltagare så finns fält för Inpasseringskort deltagare och Inpasseringskort sällskap. Sällskap kan t ex vara en förälder då deltagaren är ett barn.Inpasseringar

När passering sker med kortnummer på en deltagare/sällskap kommer ingen personkoppling att visas under Inpasseringar (F4) och i Passagehistorik (det blir enbart en personkoppling om kortnumret är samma som på personen). Däremot kommer det stå i resultatet att det är en arrangmangsdeltagare eller ett arrangmemangssällskap. Det räknas som en anonym inpassering med avseende på passagehistorik och träningsstatistik.

När passering sker med kortnummer på personen, kommer en personkoppling att skapas för passage på samma sätt som om personen hade passerat med ett giltigt abonnemang. 

Kortinformation (F3)

Dialogen för Kortinformation visar även vilket arrangemang och deltagare som ett kort är kopplat till.

Den söker dels på de nya kortnummerfält som finns på deltagaren och även om en person är kopplad som deltagare till ett arrangemang som visas information kring detta arrangemang. Arrangemangets produktnamn, tidsintervall från basuppgifterna samt veckodag och klockslag från arrangemangets Avancerat-flik. Endast ett aktivt arrangemang visas, skulle det finnas flera aktiva arrangemang visas det vars startdag ligger närmast i tiden.

 

  • No labels