Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inpasseringskort
Inpasseringsfönster
Läsare och in- utpasseringsrättigheter
In- och utpasseringskontroll
Inpasseringstyper
Passagehistorik
Registrering av kort och armband
Kortinformation
Betala med passerkort
Kundkiosk
Gantner
GAT Access 6100 Fingerprint

GAT-Time och solarie
GAT Varuautomat - GAT Vending
Inpassering med tjänstebokning

Schemalagd öppning av dörrar

Externa inpasseringssystem

Externa inpasseringssystem kontrollerar inte inpasseringar direkt mot BRP. Istället skickar BRP regelbundet information om vilka kort som har rätt att passera in (vanligen giltiga abonnemang) till inpasseringssystemet.

ASSA ARX
R-Card M5

  • No labels