Child pages
  • Information med anledning av ny pandemilag i Sverige, ProFit10
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Med anledning av pandemilagen som träder i kraft i Sverige 10/1 2021 som sätter krav på max 1 besökare per 10 kvadratmeter har BRP/Pastell Data tagit fram denna sida för att visa de åtgärder som går att göra i systemet för att underlätta efterlevnaden av den nya lagen. En del av dem kan ni konfigurera själva i ProFit10, en del av dem kräver konfiguration av BRP/Pastell Data personal.

För en tid sedan blev Pastell Data en del av BRP Systems. Migrering av ProFit10 till BRP pågår och för många innebär detta tillgång till ett system som kan nås där ni är och som har många bra ekonomifunktioner. BRP utvecklas ständigt med ny funktionalitet som anpassad för de branscher våra kunder arbetar inom. För er som gått över till BRP finner ni informationen om den nya pandemilagen och vad BRP kan göra för er här.

Denna sida kommer att uppdateras löpande med ny information. Reservation för att alla lösningar inte är applicerabara på alla installationer.

ProFit10

ProFit10 har möjlighet att hantera såväl singelaktiviteter som gruppaktiviteter. Systemet används på såväl bemannade som obemannade anläggningar. Beroende på typ av in och utpassering kan olika delar av systemet utgöra stöd för er verksamhet.

Kunder med Net2-system

Med Net2-system kopplat i ProFit10 kan en funktion aktiveras som enbart släpper in förbokade besökare. Denna funktion tillsammans med bokning av gymbesök ger en bra kontroll över att anläggningens maxtak inte överskrids.

Om pass skapas för ex varje 30 min eller 60 min för hela öppettiden kan kunder boka sitt gymbesök som ett gruppträningspass. För att göra denna inställning behöver ni:

  • Ändra tillgång till ytterdörr så att enbart personal och ledare har tillgång. Detta görs genom att justera det schema som används. Om samma schema används för flera platser behöver hänsyn tas till detta.
  • Addera en ny gruppaktivitet (ex "Gymbesök") med nn deltagare.
  • Addera denna nya gruppaktivitet till alla avtal.
  • Schemalägg passen med den nya aktiviteten. Tänk på att om annan gruppaktivitet sker i lokalen kan antalet gymbesökare behöva minskas under denna tid.
  • Addera inställningen “Öppna om avprickningsbar bokning finns”. Inställningen finns under Administration, Grundinställningar, Hårdvara, Externt system.
  • Säkerställ att grinden och inpasseringspunkten finns skapade i ProFit10.
  • Starta om Net2 samt alla serviceklienter för att inställningen skall laddas korrekt överallt.
  • Genomför alltid ett test av systemet.

Detta garanterar inte att folk lämnat lokalen men gör enbart att personer kan passera in under avprickningsintervallet.

Om er anläggning har flera ingångar såsom dörrar, grindpartier så kan ni enkelrikta trafiken i grindarna för att undvika möten mellan besökare. 

Om ni behöver utbildning i hur ProFit10 och Net2 kan ställas in så kan detta beställas av support@pastelldata.com

Kunder med in och utpasseringsläsare

Inpasseringsvyn visar antalet personer på plats i lokalen. Ej utcheckade personer kan checkas ut genom att klicka "På anläggningen" och använda funktionerna "Utpassering" eller "Avsluta alla före idag"

Fältet “På anläggningen” visas enbart när en utpasseringsläsare finns konfigurerad. Skulle detta fält inte visas kan detta bero på att ert system av någon anledning har annan konfiguration än standard. Kontakta vår support för vidare information eftersom en ändring kan få felaktiga eller oväntade konsekvenser. 

Om er anläggning har flera ingångar såsom dörrar, grindpartier så kan ni enkelrikta trafiken i grindarna för att undvika möten mellan besökare. 

Om anläggningen har interna grindar eller dörrar med passageläsare kan läsare justeras till sk aktivitetsläsare som gör att enbart personer med bokad aktivitet ges access. Detta kräver dock redan aktivt besök vilket kan erhållas i ytterdörr eller kundstation. Om enbart en passagepunkt finns kan denna kontroll ej göras.

Om ni behöver utbildning i hur ProFit10 kan ställas in så kan detta beställas av support@pastelldata.com

Kunder med enbart passageläsare

Om er anläggning enbart har passageläsare finns inte så många funktioner som systemet kan hjälpa er med. Men om ni har flera dörrar eller grindar kan vissa läsare stängas av för att enkelrikta kundflödet och därmed minimera det personliga mötet.

Om anläggningen har interna grindar eller dörrar med passageläsare kan läsare justeras till sk aktivitetsläsare som gör att enbart personer med bokad aktivitet ges access. Detta kräver dock redan aktivt besök vilket kan erhållas i ytterdörr eller kundstation. Om enbart en passagepunkt finns kan denna kontroll ej göras.

Om ni behöver utbildning i hur ProFit10 kan ställas in så kan detta beställas av support@pastelldata.com

Tidigarelagd migrering

Om ni önskar beställa tid för migrering till BRP så kontakta support@pastelldata.com


  • No labels