Child pages
 • Information med anledning av ny pandemilag i Sverige
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


 • Med anledning av pandemilagen som träder i kraft i Sverige 10/1 2021 som sätter krav på max 1 besökare per 10 kvadratmeter har BRP tagit fram denna sida för att visa de åtgärder som går att göra i BRP.
 • En del av dem kan ni konfigurera själva i BRP, en del av dem kräver konfiguration av BRP personal. 
 • Denna sida kommer uppdateras löpande. 


 • BRP har stöd för att kontrollera besöksantalet för en anläggning och därmed förhindra att antalet tillåtna besökare för anläggningen överskrids. Läs mer om detta här
 • Notera att detta kräver både in- och utpasseringsläsare, dvs att besökaren registrerar både in- och utpassering. 

Om utpasseringläsare saknas

Eftersom flesta användare av BRP enbart har inpasseringsläsare har vi tagit fram några alternativ som kan underlätta övervakningen av att besöksgränsen inte överskrids:

Begränsa antalet besökare via gymbesök


 • Det första man bör begränsa är gymbesöken så att Ni har det antal ni har plats för per timma.
 • Boka in en gruppaktivitet per kvart/halvtimma/timma baserat hur ni vill ha det som avser gymbesökare.
 • Meddela medlemmarna att dom måste förboka sina besök/gruppaktiviteter genom att boka in dom i er app/webbokning och inte bara dyka upp för träning.
 • När medlem kommer och prickar av sig/får biljett i kundkiosk/läsare på sina gruppaktiviteter och får sin biljett/er är det viktigt att de behålls då dessa biljetter visar att man "får" vara i era lokaler under tiden.
 • Om ni skulle behöva en utbildning i hur man skapar upp- och bokar en gruppaktivitet kan det beställas via consulting@brpsystems.se med rubriken "Utbildning gruppträning" Utbildningen debiteras löpande.

Vanliga frågor:

 1. Kan man i appen få gymgruppaktiviteterna på en egen flik/webbkategori? - Nej. Appen presenterar alla gruppaktiviteter vars produkt har "bokbar via internet" under fliken "Gruppaktiviteter" oavsett vilken webbkategori den ligger under i BRP / På webbokningen.

Använda besöksgräns på anläggningen givet en genomsnittlig besökstid 

 • BRP arbetar i detta nu med en ny schemalagd aktivitet som automatiskt checkar ut era kunder efter X antal minuter.  X är konfigurerbart och sätts till en genomsnittligt besökstid på anläggningarna. Den angivna tiden behöver vara samma för alla anläggningar i installationen.  
 • Denna schemalagda aktivitet kan kombineras med att sätta besöksgränser per anläggning och på så sätt förhindra att besökare kommer in när besöksgränsen överskrids. Notera att beräkningen om besöksgränsen är överskriden bygger på ett uppskattat värde givet den genomsnittliga besökstiden. 
 • Denna funktion gör också att ni i besökslistan kan se hur många besökare som är inne just nu givet den genomsnittliga besökstiden (se bilden nedan). 
 • Detta kräver viss konfiguration i BRP och vill ni beställa detta kontakta BRP på consulting@brpsystems.se med rubriken "Automatisk utcheckning av besökare". Ange hur många minuter ni vill ha som genomsnittlig besökstid, anger ni inget blir det 90 minuter. 

  Notera 1: Konfigurationen debiteras löpande.
  Notera 2: Detta är under utveckling och kommer finnas i en BRP-version under vecka 2 2021. Uppdatering av ert system kommer ske löpande.
  Notera 3: Detta kommer endast kunna levereras till kunder som använder BRP Cloud.


Visa uppskattat antal besökare på en anläggning 

 • BRP har tagit fram ett nytt API-anrop som låter er hämta ut antal besökare per anläggning under de senaste X minuterna. X är konfigurerbart och sätts till en genomsnittligt besökstid på anläggningarna. Den angivna tiden behöver vara samma för alla anläggningar i installationen.  
 • API-anropet ger er möjlighet att på er hemsida visa hur många som är inne just nu (återigen, ett uppskattat värde).
 • API-anropet kräver viss konfiguration samt API-licens i BRP och vill ni beställa detta kontakta BRP på consulting@brpsystems.se med rubriken "Besökande just nu - API". Ange hur många minuter ni vill ha som genomsnittlig besökstid, anger ni inget blir det 90 minuter. 
 • Konfigurationen debiteras löpande.

Använda en inpasseringsläsare som utpasseringsläsare 

 • Det är möjligt att konfigurera en inpasseringsläsare så att den vid andra läsningen samma dag checkar ut besökaren. Dvs, en besökare behöver uppmanas att blippa sitt kort/tag även vid utpassering. Den besökande räknas då som utcheckad.
 • Detta möjliggör att ni i Besökslistan kan se hur många besökare som är inne just nu. 
 • Detta kräver viss konfiguration i BRP och vill ni beställa detta kontakta BRP på consulting@brpsystems.se med rubriken "Använda inpasseringsläsare som utpasseringsläsare".
 • Konfigurationen debiteras löpande.
 • Notera: Här krävs att personal hänvisar besökare att blippa sitt kort/tag även vid utpassering. 
 • Backoffice > Inpassering > Besök / Kontaktregister > Besök

Införa besöksgräns på en anläggning

 • BRP har stöd för att kontrollera besöksantalet för en anläggning och därmed förhindra att antalet tillåtna besökare för anläggningen överskrids. Se mer under Konfigurera anläggning och rubriken "Flik Besöksgränser".
 • Rättigheten "Besöksgränser" krävs på din roll för att sätta värdet.
 • Besökslistan visar då hur många kunder som befinner sig på anläggning just nu:
 • Obs: Om besöksgränsen ska efterlevas exakt så krävs både in- och utpasseringsläsare, dvs att besökaren registrerar både in- och utpassering. Det går också att använda Besöksgräns i kombination med automatisk utcheckning, se "Använda besöksgräns på anläggningen givet en genomsnittlig besökstid" ovan 

  
Kommunbegränsning (Gäller framförallt Norge)

Lösning från och med version 2021.1408. Använd denna metod vid möjlighet:

Steg 1. Aktivera inställningen "useZipCodeRestrictionForPassage" i Configuration-modulen.

Steg 2. Nu finns ett nytt textfält längst ner när man går in på tabben Besöksgränser i Anläggnings-vyn.

Steg 3. Mata in de postkoder som är giltiga för inpassering, om det är flera så separeras de med ett komma-tecken. Exempel: 1111,2222,1234
OBS, lämnas fältet tomt så är alla postkoder giltiga.

När personen sedan försöker passera in kontrolleras postkoden på deras hemadress/fakturaadress för att se om de är behöriga inträde. Personer som saknar postkod i sin profil kommer kunna passera in ändå (förutsatt att de övriga inpasseringskraven godkänns).


Tidigare manuellt sätt att begränsa på:

Det sättet man kan göra detta på kräver en hel del manuellt arbete och även återställning därefter. Vi rekommenderar därför att ni istället skyltar om att bara personer boende i kommunen får träna på centret tills funktionen byggts in i BRP.

Kontrollera att inpasseringsrättigheter finns per anläggning. Finns inte detta måste inpasseringsrättigheter skapas för varje anläggning. 

Skapa upp nya rättigheter - döp dom till kommunens namn

Koppla inpasseringsrättigheterna till rättigheten för den kommunen. <-- viktigt att det blir rätt

Skapa upp nya abonnemang, döp dom till kommunens namn, koppla abonnemangen till rättigheten. Dessa ska inte ha något pris, debitering kommer ske enligt det redan gällande abonnemanget. 

Söka upp personer med aktiva abonnemang och specifika postnummer inom en viss kommun - lägg ett nytt abonnemang för den kommunen på personen. 

Gör detta för alla personer som har ett giltigt abonnemang. 

Sök upp alla abonnemang förutom de med kommun-namn, gå in under fliken abonnemang - dokumentera vilket abonnemang och vilka rättigheter abonnemanget har. 

Ta bort rättigheterna från abonnemanget. 

Klart. 

När de vanliga abonnemangen ska börja gälla igen så behöver man gå in på varje abonnemang och lägga tillbaka rättigheterna som fanns där förut.