Child pages
  • Info om AG-debiteringar
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Det finns en knapp under Debiteringar → Debitera autogiroabonnemang som heter Info om ag-debiteringar.
Om schemaläggaren för automatisk ag-debitering är aktiv, så kan man trycka på denna knapp.
Knappen öppnar en dialog som visar information om AG debiteringar från ett utvalt bolag.

Detta inkluderar datum för skapande av AG fil, datum för påminnelse till ansvarig samt datum för skapande av bolagsspecifika AG filer om det existerar några lagrade utdrags dagar för AG debiteringar.

  • No labels