Child pages
 • In och utcheckning
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Video: In och utcheckning

Konfigurering

Aktivera funktionen:

 1. Inställningar > Inställningar (Bokning), leta reda på och dubbelklicka på raden "Använd in och utcheckning för tjänstebokningar" alternativt klicka på raden och sedan på "Visa ".
 2. Klicka i rutan bredvid "Systemvärde".
 3. Klicka "OK" och sedan "Stäng".
 4. Starta om BRP.

Konfigurera produkter för incheckning:

 1. Produkter > Produkter
 2. Sök upp den aktuella produkten och dubbelklicka på den alternativt klicka på raden och sedan "Visa".
 3. Klicka på fliken "Tjänst" och klicka i bredvid "In och utcheckning". (I några tidigare versioner har det funnits på fliken "Basuppgifter".)
 4. Klicka "OK" och sedan "Stäng".

In- och utcheckning av tjänstebokningar

Incheckning:

 1. Markera bokningen.
 2. "Ctrl-I" alternativt högerklicka och välj "Checka in".
 3. Bokningen markeras med en blå ram.

Utcheckning:

 1. Markera bokningen.
 2. "Ctrl-U" alternativt högerklicka och välj "Checka ut".
 3. Bokningen markeras med en svart ram.

Entré vid incheckning

Inställningar

 • Produkter > Produkter, leta reda på aktuell produkt > fliken "Tjänst"
 • Skapa entré vid incheckning: Bockas för på de tjänster som ska nyttja den här funktionen.
 • Behandlingsentré: Välj vilken entréprodukt som ska läggas till den incheckade beställningen. Kontrollera att entréprodukten har rätt rättighet och giltighetstid satt.

Användning

En kund som redan har ett kortnummer registrerat behöver bara dra sitt kort i kortläsaren så läggs en entré till i dennes beställning, om några behandlingar har checkats in i samband med inpasseringen.

Kunder som inte har kortnummer checkas in som vanligt via bokningsschemat. I samband med incheckningen visas en dialogruta som frågar efter kortnummer. Om ett kortnummer matas in kommer en entré att skapas och kunden passeras in. Gäller bokningen flera kunder upprepas incheckningsförfarandet.

 • No labels