Child pages
 • Import och export av kunder
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kunder kan importeras i Back Office under Personer > Verktyg > Importera

Källan för importen måste vara en excelfil med endast ett 'ark' som innehåller en eller flera av följande kolumner i angiven ordning med exakt samma kolumnnamn (Använd bara de kolumner du vill, förutom id och förnamn som är obligatoriska):

Använd följande importmall: importmall.xls

Spara i formatet Excel 97-2003-arbetsbok(.xls)

 • id (obligatorisk), Denna kolumn måste ligga längst till vänster i excelarket och ska vara helt tom (bara supporten på BRP får ange värden då dessa är interna id i systemet)
 • kundnummer
 • förnamn (obligatorisk)
 • efternamn
 • organisation
 • kortnummer
 • födelsedag
 • personnummer (yymmdd-xxxx, ej '19' i början)
 • kön, "Man" eller "Kvinna"
 • e-post
 • gatuadress
 • postnummer
 • postort
 • telefon hem, formatera 012-345678, annars kan Excel tolka fältet som ett nummer och ta bort inledande nollor
 • telefon jobb
 • telefon mobil
 • medlemskap, namnet på en abonnemangsprodukt som personen har
 • startdatum, startdatum för abonnemanget ovan
 • slutdatum, slutdatum för abonnemanget ovan (debiterat t.o.m.)
 • kategori, skapar en koppling från personen till en kategori som redan lagts till i BRP
 • region
 • grupper, en semikolonseparerad lista med de grupper personen ska tillhöra (grupperna måste finnas i BRP)
 • lösenord
 • värdekort, ger personen ett värdekort med ett antal produkter (värdekortsprodukten måste finnas i BRP)
 • klipp, antal klipp som återstår på värdekortet ovan

Du kan exportera kunder genom att göra en sökning som ger dig de personer du vill exportera. Markera dem och välj Verktyg > Exportera.

 • No labels