Child pages
  • Hantering obalanserade kvitton
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bakgrund 

På grund av systemfel eller driftstörningar kan diffar på kvitton uppstå. Dessa fel kan komma både i kassa och vid inläsning av betalfiler.

Från v2017.2001 går det att konfigurera upp ett "Konto för obalanserat kvitto" där dessa fel hamnar temporärt. 

Hur det funkar

Skulle ett fel uppsåt läggs obalans in mot det kontot och BRP support för ett mail om att detta har skett.

Sedan går BRP Support in och kollar vilket konto pengar borde ha hamnat på och skapar en överföring till det kontot. 
Den här överföringen kommer med på nästa kassarapport eller manuella inbetalningsjournal beroende på var felet uppstod.

Kom i gång

Kontakta BRP Support om ni vill komma igång med detta. 

  

 

 

  • No labels