Child pages
 • Hantering av noshows
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bokning > Noshow

Noshows-listan visar de kunder som inte utnyttjat sina bokade gruppaktiviteter eller bokade tjänster. Gå igenom den varje kväll innan stängning och ta bort de kunder som ni inte vill ska få straff/varningar. Det är möjligt att automatiskt bearbeta noshows varje natt. Kontakta BRP för att aktivera denna funktion.

Ändringar vid övergång till ny Noshow-hantering från version 25.083

När och hur länge blir en kund spärrad för bokning?

Kunden blir spärrad när den fått det antal varningar som inställningen "Stoppa bokning efter X antal noshows" är satt till.
Spärren sitter kvar tills den äldsta aktiva varningen är avskriven (inställt i "Avskrivningstid för noshows"). Missar kunden en ny aktivitet blir den spärrad igen tills nästa varning är avskriven.
Se: inställningar

Ignorera en varning om en outnyttjad bokning/häva bokningsspärr

Sök upp kundens personkort genom att gå till Kontaktregister > Personer alternativt klicka "F9" och sök upp aktuell kund. På fliken "Basuppgifter" finns fältet "Missade aktiviteter". Här visas hur många gånger kunden inte har deltagit på sina bokade aktiviteter.
Om kunden t.ex. har närvarat men avprickningen inte har skett på ett korrekt sätt i BRP så kommer antalet missade aktiviteter ändå att öka. Klicka på "editeringsknappen" till höger om texten för att visa de aktuella noshow-posterna. Markera den/de poster som ska ignoreras och klicka på "Ignorera". Endast obearbetade och aktiva poster påverkas.

Noshows-posterna avskrivs automatiskt när de blir för gamla. En bokningsspärr hävs därmed efter en tid utan att kunden behöver betala någon avgift.

Observera att bokningsspärren kan variera mellan anläggningar beroende på anläggningens inställning för "Stoppa bokning efter X antal noshows".

Ändring av avskrivningstid

Om man ändrar avskrivningstid från ett värde till ett lägre värde kan man inte längre ignorera noshows äldre än det värdet. Det är således viktigt att ni ignorerat de noshows ni vill ha ignorerade innan ändringen.

Fält för avstängning av kund

Avstängning innebär att kunden hindras vid inpassering samt vid bokning av gruppaktiviteter. Detta kontrolleras på personkortets basuppgiftsflik i fältet "Avstängd". Denna kryssruta hanteras manuellt.

Noshows-lista

Ni kan söka kunder som satts upp på listan inom ett visst tidsintervall och som ännu inte har bearbetats.

 1. Bokning > Noshow
 2. Ange inom vilket datumintervall du vill se noshows. Klicka på ikonen "Papper/penna" för att få fram datumväljaren.
 3. "Bearbetade:" Om denna kryssas i visas de kunder man redan har bearbetat, d.v.s. de som redan fått varning etc.
 4. Klicka på "Sök".

Noshows-listan innehåller följande uppgifter:

Start:

Visar starttidpunkten för bokningen.

Bokning:

Namnet på bokningen.

Kund:

Namnet på kunden som inte utnyttjat sin bokning.

Status:

Statustext, se statusbeskrivning nedan.

Bearbeta

Innan ni väljer att betarbeta listan kan deltagare som har giltiga skäl till frånvaron tas bort. Detta ger en möjlighet att hindra att varningar går ut om kunden har giltiga skäl att inte dyka upp eller om noshows har avbokats av misstag eller liknande. Markera de rader ni vill bearbeta och klicka på "Bearbeta".

 • Kunder tas automatiskt bort från listan om de bokar en dropinplats (som kopplas till kunden) på samma gruppaktivitetspass som deras outnyttjade bokning var på.
 • På kundens personkort (Kontaktregister > Person alternativt "F9") kommer antalet missade aktiviteter att räknas upp med ett (1 st).
 • Om ni aktiverat Inställningar > Inställningar (Noshow) > "Fakturera noshows" så skapas en faktura med en avgift för aktuella kunder.
 • Kunder varnas/stängs av enligt era inställningar. Varningar skickas via mail om att kunden har missat ett pass och ev. att de har stängts av p.g.a. det. Om kunden stängs av skapas en anteckning på marknadsfliken på den kundens personkort, "Avstängd pga ej uthämtad bokning: Jympa/medel, 2009-02-15 16:00 - 17:00".
  Vill ni inte att anteckningen läggs till kan ni ta bort den inställningen under Inställningar > Inställningar (Noshow) > "Skapa anteckning på deltagaren vid missad aktivitet".
 • Det går även att ställa in en automatisk rutin som bearbetar alla rader varje natt. Detta bör göras om ni vill använda noshows, kontakta BRP för att aktivera den.

Ignorera

Funktionen behandlar noshows enligt följande:

 • Noshows med status "Ej bearbetad" raderas.
 • Noshows med status "Aktiv" får status "Ignorerad" och räknas inte längre.
 • Övriga påverkas inte.

Noshow status

Ej bearbetad:

Har ännu inte bearbetats. Vid bearbetnings stängs kunden av eller varnas beroende på inställningarna.

Aktiv:

Aktiv noshow. Räknas med i antal missade aktiviteter.

Ankom sent:

Deltagaren ankom efter att noshows avbokats. Räknas ej.

Betald:

Deltagaren har betalat avstängningsavgiften för denna noshow.

Ignorerad:

Denna noshow har manuellt ignorerats och räknas därför inte.

Avskriven:

Denna noshow har passerat sin giltighetstid.


Betala bokningsspärr / noshow i webb och app

 • Förutsätter licens för app nivå 2 eller högre
 • Aktivera inställningen "Tillåt betalning av bokningsspärr i API3".

Funktion: Vid försök att boka gruppaktivitet erbjuds användaren att betala avgiften och kan när det är gjort fortsätta med bokningen (både i app och på webb).

Betalning av bokningsspärr i internetbokning generation 2.


Betalning av bokningsspärr i app generation 2. • No labels