Child pages
  • Gruppaktivitetsschema
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Introduktion

Det krävs att grails-applikationen brpgog är installerat på webservern.
Funktionen visar alltid innevarande vecka, man kan inte ange vilken vecka som visas.
Sidan laddas automatiskt om en gång i timmen för

Länken till gruppaktivitetschemat är:

 	
gog-webapplication/activity/schema

Man måste även ange vilken anläggning som passen ska visas för, detta görs med parametern businessunitid:

?businessunitid=321

Infotexter

Det finns möjlighet att ändra sidans rubrik samt lägga till informationstext över schemat. Detta görs genom att lägga till följande språktaggar i

Språktagg

Användning

Default

activity_schema_title

Titel på sidan

Gruppträning

activitySchemaInfo

Extra information

 

  • No labels