Child pages
  • Gruppaktivitetsprodukten
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Video: Gruppaktivitetsprodukt

Basuppgiftsfliken

Gruppaktivitetsproduktens namn visas bl.a. för de kunder som bokar via nätet. I de flesta fall debiteras kunden inte för deltagande i en gruppaktivitet annat än genom abonnemang och entréer, så därför ska "Ej debiterbar" markeras. Detta gör att inte en massa odebiterade bokningar skapas när kunderna bokar upp sig på en gruppaktivitet. En gruppaktivitet ska inte heller visas i kassan. Detta eftersom man alltid vill boka upp sig på ett specifikt pass.

  • "Bokningsbar via Internet" avgör om produkten ska kunna bokas över Internet eller via kundkiosk

(Klicka på bilden för att få den större)

Resursbehovsfliken

Mer om Objektet resursbehov

En gruppaktivitet har precis som en tjänst ett eller flera resursbehov, exempelvis en lokal och en personal.

(Klicka på bilden för att få den större)

Gruppaktivitetsfliken

En gruppaktivitet har ett begränsat antal platser. Vissa platser kan reserveras för dropin, vilket innebär att de inte kan bokas via nätet.

Antal platser:

Ange det totala antalet platser som finns tillgängliga per pass på denna gruppaktivitetsprodukt, d.v.s. max antal möjliga deltagare inklusive eventuella dropin-platser.

Antal dropin-platser:

En dropin-plats är i BRP ett begrepp för platser på gruppaktiviteter som inte kan förhandsbokas. Ange hur många platser av det totala antalet platser som ska reserveras som dropin-platser. Dessa platser kan inte bokas via webbokningen utan bokas på plats i anläggningen.

Använd avprickning:

Aktiverar avprickningsfunktionen för gruppaktiviteten.

CSS-klass:

Namnet på en CSS klass som ska läggas på den TD i internetbokningen som innehåller gruppaktivitetsnamnet (detta görs i regel av den som designar era websidor).

Automatisk avbokning av noshows:

Anger om ej uthämtade platser ska avbokas automatiskt eller ej. Förutsätter att funktionen för automatisk avbokning av noshows aktiveras.

Rättighetsfliken

Bokningsrättigheter

En gruppaktivitet kan kräva vissa rättigheter för att en kund ska kunna boka in sig som deltagare. Rättigheten får kunden genom att köpa en entré eller ett abonnemang.

Inga rättigheter krävs:

En markering här ger alla kunder med abonnemang eller värdekort som innehåller en entréprodukt rättighet att boka platser på gruppaktiviteten. Utelämnas markeringen så begränsas rättigheterna att boka platser till de rättigheter som visas i fältet "Rättighet för bokning:"

Rättighet för bokning:

Här visas de rättigheter som har rättighet att boka platser på denna gruppaktivitetsprodukt. Rättigheterna har tidigare registrerats under Produkter > Inställningar > Rättigheter.

  • No labels