Child pages
 • Gruppaktivitetsbokning via Internet
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Förberedelser

Produkter > Produkter

För alla gruppaktivitetsprodukter som ska kunna bokas via Internet, markera egenskapen "Bokningsbar via Internet" på produktens basuppgiftsflik.

Specialinställningar

Följande inställningar under Inställningar > Inställningar (kontakta BRP:s support för att få hjälp med dessa) påverkar:

Bokning av gruppaktiviteter
Aktiverar gruppaktivitetsbokning via Internet.

Visa en veckas gruppaktiviteter som standard
Visar en hel veckas gruppaktiviteter. Lämpligt om ni har få gruppaktiviteter per dag.

Visa lediga platser på gruppaktiviteter
Visar antal lediga platser inklusive dropinplatser. När denna inställning är aktiverad visar apparna antal lediga platser på passen.

Visa bokningsbara platser på gruppaktiviteter
Visar antal lediga platser exklusive dropinplatser. Visas inte i apparna.

Visa totalt antal platser på gruppaktiviteter
Visar antal platser per pass inklusive de som redan bokats. Visas inte i apparna.

Gruppera gruppaktiviteter efter produktgrupper
Låter kunden välja en produktgrupp. Efter valet visas endast produkter som hör till vald grupp.

Produktgrupp för gruppering av gruppaktiviteter
Anger vilken huvudproduktgrupp som innehåller de undergrupper som ska presenteras i valet om "Gruppera gruppaktiviteter efter produktgrupper" aktiverats.

Dölj produktgrupp för gruppering när den är tom
Visar inte gruppen "Spinning" om inget spinningpass är planerat för den aktuella dagen.

Visa alla gruppaktiviteter innan inloggning (endast vid gruppering)
Används för att behålla standardbeteendet om "Gruppera gruppaktiviteter efter produktgrupper" aktiverats.

Visa personalresurser på gruppaktivitet
Visar vem som leder varje pass.

Visa övriga resurser på gruppaktivitet
Visar lokalresursens namn.

Visa ej bokningsbara gruppaktiviteter efter inloggning
Visar gruppaktiviteter som kunden inte får boka.

Dölj gruppaktiviteter bakåt i tiden
Låter inte kunder se hur belagda gruppaktiviteter varit bakåt i tiden.

Välj anläggning vid gruppaktivitetsbokning på webben
Gör att en kund som använder gruppaktivitetsbokningen på en anläggning även kan boka gruppaktiviteter på andra anläggningar.

Flöde

Innan inloggning kan kunden se samtliga gruppaktiviteter i internetbokningen.
Efter inloggningen visas endast de gruppaktiviteter som kunden har rätt att boka. Detta styrs av giltiga värdekort och abonnemang.

Bokning och avbokning

 1. Välj "Boka gruppaktivitet" i menyn
 2. Filtrera på en eller flera anläggningar (om funktionen är aktiverad)
 3. Filtrera på en produktgrupp (om funktionen är aktiverad)
 4. Tryck "Boka" efter en gruppaktivitet som är bokningsbar
 5. Om bokningen lyckats markeras den gruppaktiviteten med grön färg. Under "Mina bokningar" visas den inloggade personens alla bokningar.
 6. För att avboka, klicka "Avboka" intill gruppaktiviteten i gruppaktivitetslistan eller under "Mina bokningar"

Reservlista

 1. Välj "Boka gruppaktivitet" i menyn
 2. Välj "Boka reservplats" efter en gruppaktivitet som ej har några bokningsbara platser
 3. I gruppaktivitetslistan visas nu hur långt fram i reservlistan inloggad person befinner sig
 4. När en deltagare avbokar sig bokas den som ligger längst fram i reservlistan in. En bekräftelse skickas via mail och SMS (inställbart).
 • No labels