Child pages
 • Gratis presentkort - Externa presentkort
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Gratis presentkort

Om er anläggning vill ge bort ett presentkort, t.ex. i form av priser, kompensation, premier etc, kan ni lösa detta med ett betalsätt eller en produkt med negativt pris som tar ut presentkortsförsäljningen.

Alternativ 1:

Skapa ett betalsätt som används vid "försäljningen". Se Betalsätt för information om registrering av betalsätt. Observera att moms kommer att registreras vid försäljningen vilket inte är önskvärt.

Alternativ 2:

 1. Skapa egna presentkort utanför BRP
 2. När en kund vill använda presentkortet, rabattera produkterna med 100% vid försäljningen
 3. Se till att behålla presentkortet eller ändra dess belopp

Alternativ 3:

En produkt med negativt pris som tar ut presentkortsförsäljningen

Exempel:
Ni vill ge bort ett presentkort (värdekort) motsvarande 50 kr.

 1. Slå in värdekortet i kassan och ange beloppet 50 kr
 2. Slå även in en produkt med motsvarande, negativt, belopp. (BRP rekommenderar en för ändamålet skapad produkt. Det är viktigt att samma momssats och konto används som på värdekortsprodukten.)
 3. Beloppen på värdekortet och det negativa beloppet på produkten tar nu ut varandra och försäljningsvärdet blir noll (0) kr.
 4. Slutför försäljningen genom att trycka på "Betala".

Presentkort som inte sålts genom BRP

Om presentkortet momsats vid försäljning

 1. Skapa ett speciellt konto i kontoplanen för "Gamla presentkort". Markera "Använd på produkter" och välj den momssats till vilken korten har sålts.
 2. Skapa en vara "Gammalt presentkort" som använder kontot "Gammalt presentkort", aktivera "Visa i kassamenyn" men registrera inget pris.
 3. När en kund handlar för ett gammalt presentkort, välj först produkten kunden ska köpa, och sedan produkten "gammalt presentkort". Sätt priset manuellt till -200 kronor om kunden ska nyttja 200 kronor från presentkortet.
 4. Betala återstoden med annat betalsätt. Även om hela beloppet betalas av presentkortet måste du trycka betala för att slutföra köpet.

Om presentkortet inte momsats vid försäljning

 1. Skapa ett speciellt konto i kontoplanen för "Gamla presentkort"
 2. Skapa ett betalsätt under Ekonomi > Inställningar > Betalsätt med namnet "Gammalt presentkort" som är kopplat till kontot "Gamla presentkort" och som är giltigt i kassan.
 3. När kunden vill betala med kortet, använd betalsättet "Gammalt presentkort" i kassan och notera kortets värdeminskning - genom att ändra eller behålla kortet, eller i register utanför BRP.
 • No labels