Child pages
 • Gantner
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Läsare


Bild: GAT Access 6100F monterad på receptionsdisk

Inpassering i offlineläge

Varje kort och läsare i en installation är kodade med ett FID som är unikt för anläggningen / kedjan. Om internetanslutningen mellan en läsare och servern bryts under en tid finns ingen möjlighet att kontrollera om besökaren har rätt att passera in, så då släpps alla besökare vars FID matchar läsarens FID in.

Installation av läsare

Läsarna installeras normalt av en lokal låsinstallatör.

BRP kan utföra installationen av Gantners läsare som en tilläggstjänst. Framdragning av el och kommunikation utförs ej.

I dessa fall behöver följande vara draget fram till läsarens monteringspunkt: 

GAT Access 6100F:
12-24VDC (stabiliserad), datanät (ej kontakterad), styrning av elslutbleck (sluts x ms vid godkänd inpassering).

GAT Access 6200F + GAT SLA300:
Inomhusenhet (GAT Access 6200F), 24VDC, datanät (kontakterad), styrning av elslutbleck (sluts x ms vid godkänd inpassering).
Utomhus (GAT SLA 300), monteras utanför dörr (ej på aluminium) 

Observera att läsarna endast ger en reläslutning vid godkänd inpassering. Elslutblecket / motorlåset behöver en transformator för strömförsörjning.

 

Skåp, online vs. offline

Offline:

 • Varje lås drivs av ett batteri
 • Gantner kodar korten så att det kan låsa ETT skåp alternativt ett skåp i omklädningsrummet samt ett värdeskåp.
 • Locker handling
  • Om "locker handling" inte aktiverats kan skåp låsas även vid strömavbrott eller problem med nätverket (rekommenderas)
  • Om "locker handling" aktiverats kan kunden bara låsa ett skåp om en lyckad inpassering gjorts (ökad kontroll)
  • Ovsett om "locker handling" aktiveras eller ej kan skåpen låsas upp trots strömavbrott eller problem med nätverket

Används offlineskåp måste anläggningen ha minst en läsare som även kan skriva till kortet, antingen en GatWriter eller en GatInfo:

 1. Kunden lämnar ett skåp låst och går hem
 2. Personalen öppnar alla skåp med huvudnyckel på kvällen
 3. På kundens kort står fortfarande att det låst skåp 16 (exemeplvis)
 4. När kunden kommer tillbaka måste personalen rensa kortet med en GatWriter eller en GatInfo.

Online:

 • Kabel till varje lås (en kontrollenhet per 16 skåp - kontrollenheterna kopplas i serie)
 • Online Mifare - ingenting skrivs till chippet. Skåpet frågar skåpsdatabasen om skåpet får låsas. Kontrollenheten har backupinfo om nätverket eller skåpsdatabasen skulle gå ned. Vid nödläge (ingen tillgång till skåpsdatabas) kan ett chip låsa ett skåp vid varje kontrollenhet
  • BRP kan vitlista databäraren beroende på vilka skåpsrättigheter produkten har
  • Visa skåpnummer med F3
 • Online Legic - låskontrollen skriver till chippet, men skåpdatabasen får info om vad som hänt.
 • No labels