Child pages
 • GAT-Time och solarie
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sätta upp produkter för solariehantering

Om Gantnerprodukten GAT-Time används för att styra hur länge ett solarium ska vara tänt kan produkter skapas i BRP för att hantera detta.

Först måste man skapa en produkt av typen "Vara", förslagsvis med namnet "Solning". Själva GAT-Time kan ställas i så att ett klipp motsvarar t.ex. 6 minuter eller 10 minuter o.s.v. Även hur mycket dessa klipp ska kosta ställs in här. Denna inställning görs av leverantören av GAT-Time och inte av BRP.

Kontakta sedan BRP:s support för att be dem att på Inställningar > "Portar" ställa in "Produkt" på varje GatTime läsare till "Solning".

Det finns sedan fyra olika sätt att ta betalt för solning:

 1. via Klippkort.
 2. via entré-biljett med kredit eller förladdat värde.
 3. via Presentkort.
 4. via Kundkonto.

Via Klippkort

Skapa ett klippkort med som ger rätt till X antal Solning. Enklast är att man skapar en produkt för varje solarielängd som förekommer, t.ex. 10, 20 och 30 minuter.

Skapa en produkt av typen "Värdekort". På basuppiftsfliken kryssa i "Kräver kort/armband" och "Visa i kassamenyn". Ange ett pris på prisfliken. På fliken "Värdekort" kryssa i "Produkt" och välj produkten "Solning". Ange sedan "Antal enheter" till 3 för 30 minuter, 2 för 20 minuter o.s.v., detta kommer att bero på hur lång tid varje klipp är inställt på att vara i Gat-Time. Döp produkten t.ex. "Solning 30minuter".

Kopiera denna produkt och ändra namn och antal enheter för att skapa produkter "20 minuter" o.s.v.

När detta sedan säljs i kassan måste armbandets kortnummer kopplas till klippkortet. När kunden sedan väljer soltid vid GatTime så dras motsvarande antal klipp från klippkortet.

Via entré-biljett med kredit eller förladdat värde

Om en entré-biljett har lösts med kredit eller med förladdat värde sparas solningen på den beställning som är kopplad till entrén och betalas sedan vid utcheckning.

Via Presentkort

Ett presentkort säljs i kassan och kan kopplas till en person med kortnummer eller så kopplas kortnumret direkt till presentkortet. När kunden väljer soltid vid GatTime så dras motsvarande belopp från presentkortet. Det är produkten "Solning" som köps för presentkortet.

Via kundkonto

Om en kund har fått en kreditgräns satt på sitt kundkonto och har ett kortnummer så kan beloppet för solningen sättas upp på kundkontot. Det är produkten "Solning" med belopp motsvarande vald tid som sätts upp på kundkontot.

För äldre GatTime skickas inget belopp till BRP men dessa kan uppgraderas med ny firmware för att fungera. Funktionen kom våren 2010.

Inställningar med GAT Config Manager

 1. Starta GAT Config Manager 3.2.0. Får inte vara tidigare version då det är bekräftad bugg i prisinställningarna i gamla.
 2. Markera den enhet som ska konfigureras och klicka på "Configure".
 3. Application > General, ange default language och currency.
 4. Application > Standard rate, Show price enabled = true.
 5. Application > Basic price, Ange price for the first step och price for the next step.
 6. Application > Sunbed 1 > Steps, Ange tider enligt rubrikerna i sekunder.

Standard port för Gat-Time är 8000