Child pages
  • GAT Access 6100 Fingerprint
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Fungerar i stort sätt som en vanlig GAT-access.

Fingeravtrycket är lagrat på kortet och BRP har aldrig tillgång till den informationen.

Kan antingen vara inpasseringsläsare då man även frågar efter fingeravtryck om personen har det kravet på sig. Det är en inställning per person om fingeravtryck ska användas eller ej.

Enheten kan även användas för att lagra fingeravtrycket på kortet. Detta gör man från personkortet genom att klicka på knappen "Registrera fingeravtryck" på raden för kortnumret. Sedan görs följande steg:

  1. Visa kortet/armbandet
  2. Lägg på finger ett, tre gånger
  3. Lägg på finger två, tre gånger
  4. Visa kortet/armbandet igen

Samma flöde får man även om man köper abonnemang eller klippkort i kassan kopplat till en person och personen inte sedan tidigare har ett kortnummer och produkten är inställd på "Kräver kort/armband", d.v.s. de vanliga förutsättningarna för att få upp programmeringsdialogen efter köp. Läsaren måste då dessutom vara av typ "Gat Access Fingeravtryck registrering".

  • No labels