Child pages
  • Fakturering med kommun
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

BRP hanterar kundreskontra

I det här exemplet utgår jag ifrån Göteborg och Idrotts och Föreningförvaltningen (IOFF).

I och med vi har möjlighet att säkerställa en leverans av bokföringsunderlag till deras ekonomi system fick vi tillåtelse att låta BRP hantera kundreskontran för AG fakturor (och numera pappersfakturor). Filöverföring av medgivanden och månatliga betalningsunderlag sköts via den automatiserade filöverföringen mot BGC där vi har en egen intregration.

Det som exporteras till Göteborgs ekonomisystem är deras egen modell av SIE filer, dvs en elektronisk verifikat av följande journaler/rapporter

  • Kassarapporter
  • Fakturajournaler
  • Inbetalningsjournaler
  • Periodiseringsjournaler

Detta ersatte dessutom ett tidskrävande system där ekonomikontoret delade upp mycket manuellt i ett excelark.

Detta är det mest optimala sättet att nyttja BRP. I och med att fakturering och kassa är integrerade i BRP och det finns kopplingar till bland annat abonnemangen skulle en annan lösning göra att man tappar många funktioner i BRP, såsom betalning av täckning saknas i kassan.

BRP hantera INTE kundreskontra

I det här exemplet utgår jag ifrån Botkykra Kommun som kör BRP för Rackethallen, Storvretsbadet och Fittjabadet.

Pga kopplingar med bland annat abonnemang och inpassering är det nödvändigt att man i BRP ändå skapar fakturor. Till skillnad från ovan så exporteras inte längre fakturajournalerna utan i det här fallet markerar man relevanta fakturor och trycker på Exportera, varvid fakturorna exporteras direkt till Kommunens system. Filerna landar på en filserver, bearbetas, och skickas till relevant program för bokföring och utskrift.

Botkyrka kommun tilllämpar flera olika typer av fakturor beroende på om de är interna eller externa. Fördelen med vår mjukvara är att personalen inte själva behöver fundera på vilka kunder och fakturor som är interna eller externa utan dessa uppgifter sätts på själva organisationen i BRP.

Fakturorna i BRP ligger oftast kvar som oreglerade men det påverkar inget. I det här fallet så skapas inte heller några inbetalningsjournaler i BRP.

  • No labels