Child pages
  • Fakturastatus
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Fakturor i BRP kan vara i ett av åtta (8) olika lägen (status). Denna visas på fakturor samt i fakturalistor. Status kan ändras manuellt från alla statusar utom "Klar" tillbaka till "Ej skickad" genom att högerklicka på en eller flera fakturor i en fakturalista. Var dock försiktiga med detta då statusen normalt inte ska behöva ändras på detta vis.

Ej Skickad

Fakturan är skapad men ej levererad till kund.

Väntar på att skickas

Fakturan har lagts upp för vidare distribution med t.ex. e-post eller annan extern fakturadistribution. Fakturan har denna status tills den blivit ivägsänd och flyttas sedan till "Skickad" (eller tidigare status om annat än ej skickad)

Inväntar svar

Två alternativ:

  1. För autogirofaktura: Fakturan är skickad för debitering hos BGC och spärr finns då för manuell betalning. Om fakturan inte blir betald så övergår status till den status som var före den skickades till BGC. Vanligen ej skickad men den kan ibland vara skickad. 
  2. För återkommande kortbetalnings-faktura: Fakturan är under behandling. Försök att dra pengar görs dagligen. Om fakturan inte blir betald så övergår status till föregående status. Vanligen ej skickad men den kan ibland vara skickad. 

Klar

Fakturan är fullt reglerad antingen via betalning, kreditering eller kreditförlust.

Påminnelse

Fakturapåminnelse har skickats till fakturamottagare direkt av fakturautställare.

Påminnelseservice

Fakturan har överlämnats till inkassoföretag och fakturapåminnelse har skickats till fakturamottagare. Direktbetalningar ska rapporteras till inkassoföretag.

Inkasso

Fakturan har överlämnats till inkassoföretag och inkassovarsel har skickats till fakturamottagare. Direktbetalningar ska rapporteras till inkassoföretag.

Skickad

Fakturan är skickad för leverans till fakturamottagare via t.ex. post eller e-post.

Exporterad

Fakturan har exporterats till externt system och hanteras inte av BRP.

OBS! Gammal information, version 25.203 och tidigare:

Fakturor i BRP kan anta fem olika status. Dessa utesluter inte alltid varandra utan en faktura kan ha en kombination av status.

Ej skickad

En faktura har alltid status "Ej skickad" eller "Skickad".
"Ej skickad" sätts alltid när en faktura skapas men kan även sättas manuellt genom att fältet "Skickad" under Ekonomi > Fakturering > Fakturor lämnas blankt. Ej skickade fakturor kommer inte med i kravhanteringen och kan inte få betalningspåminnelser.

Skickad

En faktura har alltid status "Ej skickad" eller "Skickad".
Statusen sätts i samband med att ni klickar på knappen "Rapport" och svarar "Ja" på frågan om ni vill markera fakturan som skickad. Frågan ställs oavsett vilket "Mål" ni väljer. Ni kan även manuellt markera en faktura som skickad under Ekonomi > Fakturering > Fakturor, markera fältet "Skickad".

Hos BGC (gäller enbart autogirofakturor)

Fakturan har skickats till BGC och BRP väntar på svar från banken. BRP tar automatisk bort denna status när sista svarsfilen från bankens autogirodragningar lästs in, oavsett resultatet av dragningen. Om autogirofakturor ligger kvar här trots att alla svarsfiler lästs in så beror det vanligtvis på att återrapportering av någon resultatfil saknas. För ytterligare lösningsinfo, läs Vanliga frågor - Autogiro.

Betald

Fakturan är betald. Sätts automatiskt när skulden reglerats. (När ni får besked från ert indrivningsföretag att en faktura är betald ska den betalas i BRP, använd det betalsätt ni satt upp för betalningar genom indrivning). Eller när fakturan har betalats via kassan och för autogirofakturor när svarsfilen på dragningsfilen från banken läses in med besked om att fakturan har betalats.

Hos inkasso

Fakturan har skickats till ett indrivningsföretag och inga fler påminnelser ska skickas utan skulden ska drivas in. Fakturan kan inte längre nås via kassan för att förhindra att fakturan betalas hos er istället för hos Indrivningsföretaget. I faktureringsdelen så får man en varning om man försöker kreditera eller betala en faktura som är skickad till indrivning. Statusen sätts automatiskt av BRP när ni skickar fakturan för indrivningen eller inkasso. Inkassostatusen kan även sättas/tas bort manuellt.

  • No labels