Child pages
 • Fakturalista
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Video: Fakturor

Ekonomi > Fakturering > Fakturor

Här listas alla skapade fakturor. För att söka fram en enskild faktura anges fakturanummer i fältet "Nr". Listan kan begränsas så att ni bara ser fakturor av en viss typ:

 • Alla
 • Fakturor
 • AG-Fakturor

Ni kan välja att lista fakturor av en viss status:

Fakturastatus

Resultat

Alla

Visar samtliga fakturor av vald typ som skapats under ett visst datumintervall. Om ni inte själva anger ett datumintervall visas alla fakturor som skapats under innevarande månad.

Ej skickade

För fakturor visas alla obetalda fakturor som inte har markerats som skickade.
För AG-fakturor visas alla autogirofakturor där betalningen inte kunde genomföras hos BGC.

Obetalda

Visar samtliga obetalda fakturor som är markerade som skickade. Se även Kundreskontra.
Observera att autogirofakturor som skickats till BGC men som av någon anledning inte betalats, inte visas i denna lista förrän fakturan har skrivits ut eller att fakturastatusen manuellt ändrats till "Skickad".

Indrivning

Visar de fakturor som skickats till indrivning, d.v.s. skickats till ett externt företag och därför inte längre följs upp i BRP.

Inväntar svar

Visar de fakturor som skickats till BGC och där BRP väntar på svar eller återkommande kortbetalnings-fakturor som är under behandling.

 • Om flera bolag delar samma Bankgiro som det bolag man är inloggad på så kan man välja att visa anläggningarna tillhörande dessa andra bolag.
 • Om ni har flera anläggningar kan ni ange vilken anläggnings fakturor som ska visas.
 • Genom att söka en person eller en organisation kan ni lista en enskild persons eller organisations fakturor.

Genom att högerklicka kan följande göras med fakturorna:

 • Ändra förfallodag.
 • Lägg till anteckning på person.
 • Visa i personlista.
 • Flytta till "Ej Skickade"
 • Flytta till "Obetalda"

(Klicka på bilden för att se den större)

Knapparnas funktion

 • "Autogiro" skapar en dragningsfil innehållande de markerade, obetalda fakturor vars betalare har ett giltigt autogiromedgivande förutsatt att de inte redan väntar på svar från BGC.
 • "Kreditera" krediterar en vald faktura.
 • "Betala" betalar (helt eller delvis) en vald faktura med ett av de betalsätt som ni valt att godkänna vid fakturabetalning, vanligtvis bank och plusgiro.
 • "Kvitta", betala en faktura med en annan. Se Att kvitta en faktura mot en annan faktura.
 • "Rapport" masskapar rapporter för de valda fakturorna. Fakturorna skrivs ut direkt, alternativt skickas via e-post till betalarens e-postadress. Vill ni ha större kontroll över hur en enda faktura skrivs ut/skickas, dubbelklicka först på en faktura och skapa fakturarapporten därifrån.
 • "Indrivning" skickar de markerade fakturorna till ett externt indrivningsföretag (beror på er anläggnings konfigurering).
 • "Visa" (eller dubbelklicka) tar dig till dialogen "Faktura" för markerad faktura.
 • "Stäng" stänger dialogen.

Ytterligare funktioner

Ekonomi > Fakturering > "Omatchade inbetalningar" - för att hantera inbetalningar utan giltig fakturareferens.
Ekonomi > Fakturering > "Utbetalningslista" - för att hantera fakturor som har blivit betalda för mycket

 • No labels