Child pages
  • Fakturakopia
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inställningar > Inställningar (Faktura) > "Antal Fakturakopior"

Om ni konfigurerat BRP att skriva ut fakturakopior kommer kopiorna alltid att skrivas ut samtidigt med originalfakturan. Fakturakopian är märkt med texten "Faktura Kopia" samt ett löpnummer. Varje fakturakopia får ett nummer som anger vilken av orginalfakturans kopior den aktuella kopian är.

Exempel:
Parametern "Antal fakturakopior" är satt till två (2). Det kommer att skrivas ut en (1) st orginalfaktura samt två (2) st fakturakopior med löpnummer ett (1) respektive två (2).

Utskrift av fakturakopia

Ni kan inte skriva ut endast en fakturakopia utan kopian skrivs endast ut i samband med att originalfakturan skrivs ut. BRP-inställningen om fakturautskrifter ersätter inte inställningen vid utskriftstillfället där ni kan ange antal kopior. Anger ni antal kopior även vid utskriftstillfället kommer antalet kopior att dubbleras med det antal kopior som ni anger.

Exempel:
Parametern "Antal Fakturakopior" är satt till tre (3) och ni anger samtidigt två (2) antal kopior vid utskriftstillfället. Antal fakturakopior som nu skrivs ut blir 3 x 2 = 6 st.

  • No labels