Child pages
 • Fakturaadress
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Fakturaadressen väljs av BRP på följande sätt:

För en beställning som saknar organisation

 1. Beställarens fakturaadress.
 2. Beställarens adress.
 3. "Adress saknas".

För en beställning med organisation

 1. Organisationens fakturaadress.
 2. Organisationens besöksadress.
 3. Fakturaadressen till personen som angetts som organisationens fakturareferens.
 4. Adressen till personen som angetts som organisationens fakturareferens.
 5. "Adress saknas".

Prioriteringen ändras med inställningen Inställningar > Inställningar (Faktura) > "Använd alltid fakturaadresser före besöksadresser". Om denna inställning används är prioriteten på fakturaadress följande:

 1. Organisationens fakturaadress.
 2. Fakturaadressen till personen som angetts som organisationens fakturareferens.
 3. Organisationens besöksadress.
 4. Adressen till personen som angetts som organisationens fakturareferens.
 5. "Adress saknas".
 • No labels