Child pages
  • FAQ Norsk kassalag
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Länk till kassasystemforskrifta

Måste det skrivas ut kvitto vid köp?

Ja. Vid avslutat köp ska det skrivas ut ett kvitto. Se (§2.6-4 kassasystemforeskrfta) 

Det skal ikkje vere mogeleg å avslutte sal utan at systemet skriv ut ei salskvittering. Systemet skal ikkje kunne skrive ut meir enn éi kopikvittering.

BRP stödjer för närvarande inte e-kvitton via kassan. 

Varför kan vi inte skriva ut flera kvittokopior?

Det är inte tillåtet att skriva ut mer än en kvittokopia. Se (§2.6-4 kassasystemforeskrfta)

Det skal ikkje vere mogeleg å avslutte sal utan at systemet skriv ut ei salskvittering. Systemet skal ikkje kunne skrive ut meir enn éi kopikvittering.

Varför skrivs det ut två kvitton ibland när vi  säljer värdekort?

Detta händer när ni säljer ett värdekort samtidigt med någon annan vara. Undantag om betalning sker med kundkonto. 

Detta beror på att försäljning av värdekort ska hamna på ett s.k. utlämningskvitto medan de övriga produkterna ska vara på ett vanligt kvitto. BRP delar automatiskt upp köpet i två för att kunna generera två kvitton. Ett utlämningskvitto för värdekortet och ett vanligt för övriga produkter. 

Försäljning som läggs upp på kundkontot ska även de hamna på utlämningskvitto. I detta fall kommer det då skrivas ut ett utlämningskvitto med alla produkterna på. Om man gör en försäljning med enbart värdekort kommer det också bara bli ett utlämningskvitto. 

 

Varför får jag meddelande om att stänga kassalådan när jag försöker genomföra en försäljning?

Om kassalådan är öppen, stäng den. Kassalådan måste vara stängd enligt (§2.6-5 kassasystemforeskrfta).

Det skal ikkje vere mogeleg å foreta registreringar i kassasystemet dersom integrert kassaskuff er open.

Om kassalådan är stäng kan det vara att BRP inte får svar från kvittoskrivaren när BRP ska kolla om lådan är öppen. Försök igen. Om detta händer ofta utan att kassalådan är öppen, hör av er till BRP Support. 

  • No labels