Child pages
 • FAQ - SSL och krypterade sidor i webbokning
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Varför ska vi använda SSL/TLS i webbokningen?

Vad är SSL/TLS

 • Funktionen gör att kommunikationen mellan webbläsare och webbservern blir krypterad.
 • SSL är det gamla sättet att få till krypterad kommunikation. Den nya standarden heter TLS, men begreppet SSL lever kvar som beteckning på säker kommunikation.

Hur vet jag att sidan är krypterad?

 • Länken till webbsidan börjar med https:// istället för http:// (ett extra s) 
 • I webbläsarens adressrad dyker ett litet hänglås upp se tex denna sida: https://www.ssllabs.com

Kostar det något?

 • För kunder hos Netono är det gratis.
 • Har ni egen server köper ni ett certifikat som kostar från 1000 SEK per år, BRP hjälper er med detta.

Måste jag installera något?

 • Hos Netono är det redan installerat, men BRP support måste göra en konfigurationsändring.
 • Har ni egen server installera vi certifikatet åt er. Detta arbete debiterar vi för som vid all annan installation.

 

Vår hemsida är inte tillgänglig via SSL kan vi ändå länka via iframe.

 • Det går bra, men webbläsaren visar då inte hänglåset som bekräftad att sidan är krypterad. Kommunikationen med kundwebben är dock krypterad.

Är kunduppgifterna osäkra idag?

 • Överföringen mellan kundwebben och kundens webbläsare är idag okrypterad. En illasinnad person skulle kunna avlyssna trafiken.
 • Känsliga uppgifter så som kortnummer etc har alltid varit säkra, kortbetalningar hanteras alltid utanför BRP:s kundwebb.
 • No labels