Child pages
  • Extra autogirodragning
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Detta kan användas t.ex. om en kund har en skuld från förra autogirodragningen och ni vill att skulden ska dras vid nästa autogirodragning.

Alternativ 1

  1. Sök upp fakturan under Ekonomi > Fakturering > Fakturor. Ange fakturanr eller välj "Obetalda" och "Typ: AG-Fakturor".
  2. Markera fakturan och klicka på "Autogiro". Nu skapas en fil med den fakturan och den filen kan skickas in tillsammans med huvudfilen.

Man kan sätta fram förfallodatum till när det ska dras, skapa och skicka filen direkt, annars finns risken att man glömmer bort filen när man skapar den vanliga månadsfilen.

Alternativ 2

  1. Kreditera autogirofakturan och flytta fram debiterat t.o.m. på abonnemanget till datum för nästa autogirodragning.
  2. Skriv in det krediterade beloppet i rutan för extrabelopp på abonnemanget.
  • No labels