Child pages
  • ExorLive
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Se http://exor.no/ för mer information om Exor Live.

Kontakta BRP:s support för att aktivera integrationen med Exor Live.

 

För att synkronisera en person till Exor Live öppna personens personkort. Tryck sedan på knappen "Exor Live". Exor Live kommer att starta och när du loggat in kommer personens namn, födelsedag och epost vara överförda.

  • No labels