Child pages
 • Elektronisk underskrift
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

FAQ elektronisk underskrift

Bakgrund

 • BRP Systems har stöd för elektronisk underskrift via webbtjänsten http://assently.com.
 • BRP skickar avtalet till http://assently.com och kunden kan sedan läsa och skriva under avtalet på en surfplatta eller mobiltelefon.
 • De underskrivna avtalen lagras i BRP på kundens personkort.

Priser

ProduktStartavgiftPris
1-10 anläggningarDebiteras löpande150 SEK/månad/anläggning
Fler än 10 anläggningarDebiteras löpande125 SEK/månad (gäller alla anläggningar i er installation och inte de efter 10.)/anläggningBankID
5 kr/underskrift
SMS
1 kr/underskrift. Avser om underskriften görs med sms. Om underskriftsbegäran skickas via sms men skriv på med finger på telefon blir det bara vanlig SMS-kostnad.

Priserna är exklusive moms.

Flöde

 • Kunden köper ett abonnemang i kassan.
 • När betalningen slutförs eller om beställningen sparas i kassan så skickas avtalet till assently.com och en dialog visas i kassan "Väntar på underskrift."
 • Avtalet visas för kunden på en surfplatta eller via en länk som e-postas direkt till kundens mobiltelefon.
 • Kunden granskar avtalet på och skriver under med fingret eller penna.
 • Avtalet e-postas till kunden.
 • Avtalet sparas i BRP på personkortets dokumentflik.
 • Kassan får en signal att underskriften är färdig och det går att visa avtalet på skärm eller skriva ut det.
 • Om processen inte fullföljs kan en påminnelse via e-post eller sms skickas till kunden. Se dokumentation för automatisk uppföljning Automatisk uppföljning

Skulle abonnemanget betalas via autogiro och ett särskillt avtal för medgivandet används så kommer både abonnemangsavtalet och medgivandeavtalet att bakas ihop till ett dokument som ska skrivas under. Skulle kunden inte ha alla uppgifter till medgivandet vid köp av abonnemanget utan kompletterar dessa vid ett senare tillfälle kan underskrift av enbart medgivandeavtalet göras separat.

Om flera abonnemang säljs samtidigt i kassan så klumpas underskriften ihop till ett dokument förutsatt att kombinationen nyttjare och betalare är samma för abonnemangen.

Att komma igång

 • BRP:s support hjälper till att konfigurera systemet för att hantera elektroniska underskrifter.
 • För underskrift behövs en surfplatta med en webbläsare som har kontakt med Internet. För Androidplattor rekommenderar vi att ladda ned Chrome från Google Play. 
 • Varje surfplatta behöver en unik e-postadress som används för inloggning. Vi rekommenderar att ni använder anläggningens e-post.
 • De abonnemangsprodukter som kräver underskrivet avtal markeras på produktens basflik "Avtal signeras elektroniskt"
 • Det är möjligt att kräva en minimiålder för underskrift, detta konfigureras av BRP:s support. Kunder som är minderåriga kan då låta målsman skriva under.
 • Det är möjligt att låta både kund och kassapersonal skriva under.

Begära underskrift av avtal manuellt

Det är möjligt att via abonnemangsfliken på personkortet starta en underskriftsbegäran, knappen "Underskrift av avtal", förutsatt att markerat abonnemang kräver underskrift. Man får då välja om man vill skicka avtalet via SMS, E-post, Surfplatta eller enbart skriva ut avtalet.

Väljer man att skriva ut avtalet, så kommer även en kopia av avtalet att skickas till kundens e-postadress, om sådan är uppsatt.

Signering av avtal innan köp

Det är även möjligt att med systeminställningen "Signering avtal före köp" konfigurera så att signering sker innan betalning i BRP Classic. När ett avtal signeras för ett abonnemang så kommer abonnemanget ej att anses vara temporärt längre. Även om det inte betalas efter signeringen så kommer det att finnas kvar.

 • No labels