Child pages
  • Electrowaves integration
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Det finska företaget Electrowaves har möjlighet att visa dagens pass etc på en bildskärm.

De läser ut informationen från BRP:s API.

 

  • No labels