Child pages
  • E-kvitto, kvitto via E-post
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Beskrivning funktion

I BRP finns möjlighet att skicka ett kassakvitto till kundens e-post istället för att skriva ut det i butiken.
Vid konfiguration kan BRP's personal sätta den till ett av följande:

  1. Av - kvitto skickas aldrig via e-post
  2. Fråga - Efter avslutat köp ställs en fråga om kvitto ska skickas via e-post eller ej.
  3. Alltid - Visar dialog för e-post direkt

Om man i alternativ 2 svarar Ja eller om man använder alternativ 3 så visas följande dialog:


Om en person är uppsökt i kassan kommer e-postadressen vara förifylld från personens kundkort, annars får man fylla i den manuellt. Skulle man ändra en persons e-postadress här kan man kryssa i "Uppdatera e-post" för att ändringen ska slå igenom även på kundkortet.

Om e-post inte kan skickas kommer istället kvittot skrivas ut i butiken.

Om man öppnar upp ett kvitto från kassaremsan visas till vilken E-postadress kvittot har skickats.

Förutsättningar

 Det måste alltid finnas möjlighet att skriva ut ett kvitto i butiken. 


Begränsningar

Om e-post godkänns av SMTP-leverantörer men sedan misslyckas leverans kan inte BRP få reda på detta. Det finns då möjlighet att via kassaremsan skriva ut ett nytt kvitto.

Det går inte att skicka kvitto via mail från kassaremsan.

BRP does not support email receipt for register computers that have a jPos receipt printer connected (jPosReceiptPrinter). I.e. the functionality described above on this page will not affect register computers with jPos receipt printer.

  • No labels