Child pages
  • Dra redan skapade fakturor via autogiro
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ekonomi > Fakturering > Fakturor, "Ej skickade"

Skapa och skicka dragningsfil

  1. Om du aktiverat Inställningar > Inställningar (Ekonomi) > "Separat reskontra för autogiro" kan du välja mellan att se vanliga fakturor och autogirofakturor. Välj "Typ: AG-Fakturor". Här kan du se en lista över alla fakturor som skapades när du fakturerade kundkonton.
  2. Markera samtliga fakturor med "Ctrl-A" och klicka på "Autogiro".
  3. Dragningsfilen kommer att sparas i den katalog som angavs som "Katalog för autogirofiler". Du har själv möjlighet att spara filen på en annan plats.
  4. Skicka filen till banken.
  • No labels