Child pages
  • Debitering av autogiroabonnemang
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Video: Debitera autogiroabonnemang

Ekonomi > Fakturering > "Debitera AutoGiro-abonnemang"

I listan visas de aktiva autogiroabonnemang vars produkt är markerad att den "Kräver autogiro" samt "Ingår i debiteringsrutin". Det finns ett antal filterval där man ytterligare kan styra vilka abonnemang som ska visas i listan.

Filtrering

  • "Debitera för" - Vilken månad debiteringen gäller. Nästa månad är förvald men det finns en möjlighet att välja innevarande månad också i fall man inte hunnit debitera abonnemangen innan månadsskiftet.
  • "Har medgivande" - Visar de abonnemang vars betalare har ett upplagt medgivande på aktuellt bolag. Är allting rätt ligger alla autogiroabonnemang som ska debiteras i denna lista.
  • "Saknar medgivande" - Visar de abonnemang vars betalare inte har ett upplagt medgivande på aktuellt bolag. Denna lista bör vara tom. Finns det abonnemang här bör anledningen till detta kontrolleras innan man startar debiteringen. Saknas medgivande helt, är inte medgivandet upplagt etc. Hinner man inte få svar på dessa abonnemang innan det är dags att fakturera så kommer pappersfakturor att skapas i stället. Fakturorna kommer fortfarande att klassas som autogirofakturor.
  • "Släpande" - Abonnemang som inte är debiterade fram till den månad man nu vill debitera.

Finns det några abonnemang i denna lista visas texten "släpande finns" i rött. Abonnemangen i denna lista ska ses över innan man gör den slutgiltiga körningen. Observera att om man väljer att debitera abonnemangen i denna lista så debiteras dom ett debiteringsintervall från det datum dom är debiterade till sedan tidigare och inte för vald månad.

För att abonnemanget ska försvinna från denna lista och hamna under ej släpande kan således flera debiteringar behöva göras för att abonnemanget ska komma i fas med de övriga abonnemangen.

Faktureringsavgift på autogirofakturor

När man valt att fakturera ett antal abonnemang som saknar medgivande och har konfigurerat för att använda faktureringsavgift så kommer det att finnas ytterligare ett val i slutför debiterings dialogen. Detta val är huruvida faktureringsavgift ska läggas till eller inte. Defaultvärdet på detta val ges av inställningen "Lägg till faktureringsavgift på AG utan medgivande".

Det är möjligt att ange en särskild produkt för denna faktureringsavgift med inställningen "Produkt för faktureringsavgift AG utan medgivande". I annat fall används ""Produkt för faktureringsavgift".

Slutför debitering

(Klicka på bilden för att få den större)

Markera de abonnemang som ska debiteras. När man väljer "Fakturera" så visas först en varning ifall det finns några abonnemang vars debiteringar släpar efter och man får bekräfta att man verkligen vill fortsätta.

Därefter visas en dialog med information om hur många abonnemang som är markerade, hur många fakturor som kommer att skapas samt eventuella kundkontoskulder. Här ges även möjligheten att välja förfallodag. Om man vill kan man sätta ett fast datum i Inställningar > Inställningar > "Dag för autogirodragning". Om en betalfil ska skapas samt om kundkontoskulder ska tas med. Om man väljer att fortsätta med debiteringen så debiteras de abonnemang man har markerat ett intervall och sedan skapas en faktura per betalare. Har en betalare flera abonnemang så samlas dessa ihop på en faktura. Sedan skapas en betalfil att skicka till bankgirocentralen.

Extra engångsbetalning för autogiroabonnemang

Extra engångsbetalning innebär att man anger en summa på abonnemanget som blir ett engångsbelopp som adderas vid nästa autogirokörning. Man kan sätta detta värde direkt på abonnemanget eller genom att gå till menyn Produkter > Abonnemang, söka fram abonnemanget, högerklicka och välja "Lägg till extra betalning...". Detta påverkar inte hur mycket en eventuell betalarorganisation betalar. Man kan även ange ett negativt belopp. Skulle totalsumman bli noll eller lägre skapas ingen autogirofaktura och engångsbeloppet minskas med så mycket som användes för att nolla fakturan.

Dragningsdagar

Om man vill debitera olika typer av abonnemang olika dagar kan man konfigurera upp detta under Ekonomi > Inställningar > Dragningsdagar. Ange produktetikett och önskad dragningsdag. Om en produkt har flera produktetiketter med olika dragningsdagar kommer den första i alfabetisk ordning att väljas.

Vid manuell debitering ges separata dragningsdagar som förslag när man valt en sådan produktetikett.

Vid automatisk debitering sker dragningen endast på den konfigurerade dagen.