Child pages
  • Debitering av abonnemang
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Video: Debitera abonnemang

Inställningar för abonnemang som faktureras månadsvis

Följande inställning på abonnemangsprodukten gör att abonnemanget debiteras månadsvis.


(Klicka på bilden för att få den större)

Priset på abonnemanget ska vara satt till priset per månad. Vid försäljning i kassan kommer BRP att föreslå att kunden ska betala första månaden kontant.

Debitering av abonnemang

Abonnemang som inte är av autogirotyp debiteras från Ekonomi > Fakturering > "Debitera abonnemang". I listan visas de aktiva abonnemang som är markerade att ingå i debiteringsrutinen samt inte är debiterade längre än valt datum. Observera att abonnemangen bara debiteras ett intervall vilket nödvändigtvis inte är fram till det datum man angav.

När man väljer "Fakturera" så visas en dialog med hur många abonnemang som är markerade, hur många fakturor som kommer att skapas samt eventuella kundkontoskulder. Här ges även möjligheten att välja förfallodag, om fakturorna ska skrivas ut samt om kundkontoskulder ska tas med. Om man väljer att fortsätta med debiteringen så debiteras de abonnemang man har markerat ett intervall och sedan skapas en faktura per betalare. Har en betalare flera abonnemang så samlas dessa ihop på en faktura. Sedan ges en möjlighet att skriva ut fakturorna.

Under Inställningar > Inställningar (Ekonomi) kan man ange om man vill att kundkontoskulderna ska inkluderas eller ej vid faktureringen. Kontakta BRP:s support för att ändra denna inställning. Detta värde kan man också ställa in vid varje debiteringstillfälle.

  • No labels