Child pages
  • Debitera arrangemang
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Betala / fakturera vid anmälning

Efter du bokat in en deltagare öppnas beställningspanelen i bakgrunden. Stäng öppna dialoger så att du ser beställningspanelen. Klicka på "kassaikonen" på beställningspanelen och betala avgiften, alternativt öppna beställningsfönstret och skapa en faktura.

Betala / fakturera vid ett senare datum

Fyll i ett datum i fältet "Debiterbar efter" för ett arrangemang. Först efter det datumet kommer avgiften att dyka upp om man söker upp kunden i kassan, eller fakturerar under Ekonomi > Fakturering > Fakturering

Exempel:
Ett simskolearrangemang börjar 2014-08-01, men kunderna ska få prova på i två veckor innan de bestämmer sig för att fortsätta. Man anger "Debiterbar efter" för arrangemanget till 2014-08-14. Detta innebär att om man söker upp kunden i kassan före 2014-08-14 visas inte kundens skuld, men från den dagen föreslår BRP alltid att kunden ska betala avgiften när man söker upp honom/henne i kassan. På samma sätt visas inte avgiften i faktureringsdialogen Ekonomi > Fakturering > Fakturering förrän 2014-08-14.

  • No labels