Child pages
  • Club Timeline
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Club Timeline är en tjänst som hjälper dig att behålla dina kunder och att skaffa nya. BRP:s integration exporterar en gång i veckan data om dina kunder och ger möjlighet att följa upp dem i Club Timeline. Kontakta Club Timeline för mer information om tjänsten.

http://www.clubtimeline.com/sv/

  • No labels