Child pages
 • Byta abonnemang
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

På varje abonnemang finns en knapp "Byt" som låter kunden använda värdet på återstoden av den tid som debiterats för abonnemanget till att betala första tiden på ett abonnemang av en annan typ. Efter bytet kan du i kundens abonnemangslista se hur det förra abonnemanget avslutats och hur det nya abonnemanget istället börjar gälla.

Vid byte av abonnemang på flertalet personer på samma gång kan det vara bra att man enbart byter på giltiga abonnemang. Sedan får man gå genom de icke aktiva individuellt. Annars kan icke giltiga men samtidigt icke avslutade abonnemang få aktiva debiteringar igen. Om man byter i administrativt syfte, tänk på att en borttagen abonnemangsprodukt fortfarande fungerar för personer som har det abonnemanget. Byte av ogiltiga abonnemang har således en minimal funktion om syftet är att städa upp bland produkterna.

Exempel:
Kunden vill byta till ett dyrare abonnemang.
Priset på det nuvarande abonnemang är 600:- och har debiteringsintervallet 1 månad.
Priset på det nya abonnemanget är 870:- och har debiteringsintervallet 1 månad.

BRP räknar först ut vad det nuvarande abonnemanget kostar per dag genom att abonnemangspriset delas med tiden som angetts som debiteringsintervall, 600/30= 20, dvs 20:-/dag.
Är abonnemanget vid dagen för abonnemangsbytet betalt för t.ex. ytterligare 15 dagar, d.v.s. det är 15 dagar kvar till debiterat t.o.m, så ger det ett värde av 15 * 20 = 300:-

Motsvarande värde räknas ut för det nya abonnemanget, 870/30 = 29:-/dag.

Nu räknar BRP ut hur många dagar som tillgodohavandet på 300:- räcker för att betala på det nya abonnemanget, 300/29 = 10,34 vilket blir 10 dagar eftersom avrundning sker till jämna dagar.

Det gamla abonnemanget avslutas och det nya abonnemanget skapas. Det nya abonnemanget debiteras med 10 dagar. Debiterat t.o.m ändras framåt eller bakåt beroende på om man byter till en dyrare eller billigare abonnemangsprodukt. Efter detta kan ni välja att debitera abonnemanget för de dagar som återstår fram till nästa debiteringstillfälle.

Så här byter ni abonnemang

Abonnemang kan bytas från organisationskortet (Kontaktregister > Organisationer alternativt "F8"), från personkortet (Kontaktregister > Personer alternativt "F9") eller från Abonnemangslistan (Produkter > Abonnemang).

 1. Sök upp aktuellt abonnemang som ska bytas.
 2. Klicka på "Byt" som finns på fliken "Basuppgifter".
 3. Ett nytt dialogfönster, "Konvertera abonnemang", öppnas. Välj ur listan i fältet "Produkt" det nya abonnemanget. Om det nya abonnemanget ska behålla det gamla abonnemangets bindningstid anges detta genom en markering i kryssrutan "Behåll bundet tom:". Om kryssrutan inte markeras får det nya abonnemanget den bindningstid som gäller för denna abonnemangsprodukt och fr.o.m. för bidningstiden blir samma som datumet för abonnemangsbytet.
 4. Om det nya abonnemanget ska behålla det gamla abonnemangets prisgaranti anges detta genom en markering i kryssrutan "Behåll prisgaranti".
 5. Bekräfta bytet genom att klicka på "OK".
 6. Du återgår nu till dialogfönstret "Abonnemang". Stäng detta dialogfönster genom att klicka på "OK".
 7. Båda abonnemangen syns på kundens personkort och båda fungerar under abonnemangsbytardatumet. Dagen efter gäller endast det nya abonnemanget.
 8. Debitera eventuellt det nya abonnemanget för de dagar som återstår fram till nästa debiteringstillfälle.
 9. Kryssrutan "Förnyas automatiskt" kommer ha samma status på det nya abonnnemanget som det man bytte från.

Exempel 1:
Kunden byter till ett dyrare abonnemang.
För de återstående 200 dagarna av de billigare abonnemanget får kunden 150 dagar av det dyrare.
Efter bytet debiteras inte abonnemanget.
Resultat: Kunden får ett dyrare abonnemang, men med en kortare giltighetstid. Kunden måste inte betala någonting extra.

Exempel 2:
Kunden byter till ett dyrare abonnemang.
Rutan "Behåll bindningstid" kryssas inte i.
För de återstående 200 dagarna av de billigare abonnemanget får kunden 150 dagar av det dyrare.
Personalen markerar det nya abonnemanget och trycker "Debitera".
Resultat: Kunden måste betala för bindningstiden för ett nytt abonnemang (365 dagar) minus de dagar bytet gav (150), d.v.s. 215 dagar.

Exempel 3:
Kunden byter till ett dyrare abonnemang.
Rutan "Behåll bindningstid" kryssas i.
För de återstående 200 dagarna av de billigare abonnemanget får kunden 150 dagar av det dyrare.
Personalen markerar det nya abonnemanget och trycker debitera.
Resultat: Kunden måste betala fram till bindningstiden för det förra abonnemanget (200 dagar) minus de dagar bytet gav (150), d.v.s. 50 dagar.

Byta abonnemang i förväg

Om en kund önskar byta abonnemang i samband med att bindningstiden på det befintliga abonnemanget går ut, kan ni registrera detta i förväg, men inte via "Byt-knappen".

Gör såhär:

 1. Avsluta det befintliga abonnemanget. Sök upp det aktuella abonnemanget och välj "Säg upp".
 2. Skapa det nya abonnemanget med startdag satt till dagen efter att det nuvarande abonnemanget går ut.
 • No labels