Child pages
  • Bokningsvyn
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bokning är det centrala i systemet. När programmet startar är därför bokningsschemat det första man ser och det är i huvudsak härifrån man utför sina uppgifter i systemet.

Bokningsschemat kan se ut på lite olika sätt och ha olika innehåll. Innehållet i bokningsschemat bestäms av vilken vy som används. En vy talar i huvudsak om vilka resurser som ska visas i bokningsschemat. För att välja vy, använd urvalslistan ovanför bokningsschemat med rubriken "Vy:".

Det finns dessutom fyra olika layouter som påverkar på vilket sätt en vy visas. För att växla mellan dessa tryck på tangenten "L" eller använd urvalslistan ovanför bokningsschemat med rubriken "Layout:". De fyra olika layouterna är:

  • "Dag"
  • "Vecka, resurs"
  • "Vecka"
  • "Månad"

Om du vill skriva ut bokningsschemat som visas på skärmen trycker du "Ctrl-P".

Hur man byter dag i bokningsschemat

För att byta dag i bokningsschemat används tangenterna "N" för nästa och "F" för förra. Bokningsschemat flyttas då en dag, vecka eller månad framåt/bakåt beroende på vilken layout som används.

Du kan också använda datumväljaren. Datumväljaren öppnas genom att trycka på tangenten "D". Det går också att klicka på pilarna bredvid datumet för att flytta framåt eller bakåt. För att hoppa till dagens datum tryck på tangenten "I" (stora i).

  • No labels