Child pages
  • Bokningsvillkor
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funktionen innebär att användaren av internetbokningen måste godkänna vissa villkor innan någon bokning är möjlig. När användaren har läst och godkänt kommer BRP ihåg detta så att villkoren inte visas vid nästa bokningstillfälle.

  1. Skapa eller ändra mallen Inställningar > Meddelanden > "Villkor för internetbokning" (observera att mallen skrivs in som html).
  2. Aktivera Inställningar > Inställningar (Internetbokning) > "Använd bokningsvillkor".

 

 

  • No labels