Child pages
  • Bokningsmeddelanden
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bokning > Inställningar > Bokningsmeddelanden

Bokningsmeddelanden gör det möjligt att visa ett meddelande för personen som bokar en tjänst eller gruppaktivitet. Detta är praktiskt om man få en vänlig påminnelse vid bokningstillfället, meddelandet visas endast för personalen

Dialogen

ParameterFörklaring
NamnKort och koncist namn. Kommer att visas när meddelandet visas.
AktivAnger om meddelandet kommer att visas. Kräver dock att bokningen man skapar ligger inom intervallet
StartFr.o.m.-datum då meddelandet ska visas. (OBS det är bokningens datum som bestämmer om det visas)
SlutT.o.m.-datum då meddelandet ska visas (OBS det är bokningens datum som bestämmer om det visas)
ProduktetikettDetta styr för vilka produkter meddelandet ska visas. Standardvärde: alla.
ResursetikettVisar meddelandet när man bokar bokar resurs med denna etikett. Produktens resursbehov ska inte ändras. Standardvärde: alla.
MeddelandeMeddelandet som kommer att visas.

Om produktetikett och resursetikett är satt till "Alla" så kommer alla bokningar som som läggs inom intervallet att medföra visning av meddelandet.

 

 

Funktionen förklaras bäst med ett exempel. Låt oss säga att vi har en tjänstebokning som ger tillgång till anläggningens spa, men att det kommer vara stängt under en viss period p.g.a. omkakling.

De spabehandlingar som ger åtkomst till spadelen är sedan tidigare uppmärkta med produktetiketten "Spabehandlingar guld". Vi pekar därför ut produktetiketten i bokningsmeddelandet tillsammans med övriga detaljer.

Meddelandet om omkakling kommer att visas när man förlägger en bokning under intervallet 2014-02-01 t.o.m. 2014-04-30 - men enbart om produkten man bokar har produktetiketten "Spabehandlingar guld".

Skapa nytt bokningsmeddelande

  1. Gå till Bokning > Inställningar > Bokningsmeddelanden.
  2. Klicka på "Ny".
  3. Ett nytt fönster öppnas. Ange detaljer och välj spara.

Begränsningar

Denna funktion finns i dagsläget enbart i BRP-klienten. Inga bokningsmeddelanden visas i BRP Online eller i webbokningen. 

  • No labels