Child pages
  • Betalningsintyg
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontaktregister > Personer, sök upp personen och gå till abonnemangsfliken, markera önskat abonnemang och klicka på "Intyg"

Ni kan skriva ut intyg på betalningar gjorda för ett abonnemang, t.ex. betalningar som gjorts via autogiro. Betalningsintyget visar de debiteringar (även de som ännu ej har registrerats som betalda) som gjorts för den önskade datumperioden.

Period som väljs för intyget avser debiteringens intervall, inte när debiteringen gjordes. Exempelvis: en debitering för intervallet 2013-01-01 - 2013-02-01 som gjordes 2012-12-20 kommer med i perioden 2013-01-01 - 2013-06-01 men den kommer inte med i perioden 2012-12-01 - 2012-12-31.

För varje debitering visas en status som är det samma som fakturans status.

  1. Klicka på "Intyg".
  2. Välj inom vilken datumperiod som intyget ska visa debiteringar (se förklaring ovan).
  3. Verifiera datumintervallet genom att klicka på "OK" eller ångra valet genom att klicka på "Avbryt".

Om man vill kan man lägga in valfri text (t.ex. "Betalningen avser friskvård/motion.") längst ner på intyget genom att ange konstanten "message" för mallen Inställningar > Rapportmallar > Betalningsintyg. (subscription_payment_certificate.jasper.)

  • No labels